Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 26–28 | Cite as

NDF-directeur Lea Bouwmeester over ‘het goede gesprek’ in de diabeteszorg

  • Tanja Veenstra
Interview
  • 20 Downloads

Samenvatting

We hebben de diabeteszorg al behoorlijk op orde, maar als het ligt aan Lea Bouwmeester, sinds 1 juli 2017 directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), kan het veel beter. Met meer aandacht voor de mens achter de patiënt en een verschuiving van spreekkamer naar woonkamer dankzij de inzet van digitale middelen. “De vraag moet niet zijn hoe iemand zijn ziekte managet, maar hoe hij zo goed mogelijk kan leven met diabetes.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tanja Veenstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations