Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 34–37 | Cite as

Wees alert op ESBL-producerende bacteriën

 • Antoinette Agatha van Driel
 • Ellen Stobberingh
 • Annelies Verbon
Beschouwing
 • 52 Downloads

Samenvatting

Wereldwijd raken steeds meer mensen geïnfecteerd door extended-spectrumbètalactamase (ESBL) producerende bacteriën. Zagen we ESBL-infecties aanvankelijk vooral in ziekenhuizen, nu krijgen ook huisartsen ermee te maken. Dit komt door de veranderde samenstelling van de (patiënten)populatie en doordat ziekenhuiszorg zich verplaatst naar de huisarts. Bij een infectie door een ESBL-producerende bacterie (EPB) kan de standaardbehandeling niet aanslaat. Huisartsen moeten hierop bedacht zijn als een standaardbehandeling bij infecties faalt en risicofactoren voor dragerschap van EPB aanwezig zijn. Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is essentieel voor de aanpak van dit groeiende probleem.

Literatuur

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
  Padmini N, Ajilda AAK, Sivakumar N, Selvakumar G. Extended spectrum ß-lactamase producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae: critical tools for antibiotic resistance pattern. J Basic Microbiol 2017;57:460-70.Google Scholar
 4. 4.
  Oteo J, Perez-Vazquez M, Campos J. Extended-spectrum [beta] lactamase producing Escherichia coli: changing epidemiology and clinical impact. Curr Opin Infect Dis 2010;23:320-6.Google Scholar
 5. 5.
  Paterson DL, Bonomo RA. Extended-spectrum beta-lactamases: a clinical update. Clin Microbiol Rev 2005;18:657-86.Google Scholar
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
  Ahmed SS, Alp E, Ulu-Kilic A, Dinc G, Aktas Z, Ada B, et al. Spread of carbapenem-resistant international clones of Acinetobacter baumannii in Turkey and Azerbaijan: a collaborative study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2016;35:1463-8.Google Scholar
 9. 9.
  Ahmed MO, Daw MA. Mapping the travel route of African refugees who traverse Libya to determine public health implications for Libya and the North-African region. Travel Med Infect Dis 2016;14:162-4.Google Scholar
 10. 10.
  Arcilla MS, Van Hattem JM, Haverkate MR, Bootsma MCJ, Van Genderen PJJ, Goorhuis A, et al. Import and spread of extended-spectrum ß-lactamase-producing Enterobacteriaceae by international travellers (COMBAT study): a prospective, multicentre cohort study. Lancet Infect Dis 2017;17:78-85.Google Scholar
 11. 11.
  Huizinga P, Van den Bergh MK, Van Rijen M, Willemsen I, Van ’t Veer N, Kluytmans J, et al. Protonpump inhibitor use is associated with extended-spectrum ß-lactamase-producing Enterobacteriaceae rectal carriage at hospital admission: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 2017;64:361-3.Google Scholar
 12. 12.
  IGZ. Rapport instellingen in ouderenzorg hygiëne en infectiepreventie. https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2015/04/28/hygiene-infectiepreventie-verpleeghuizen-onvoldoende.
 13. 13.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Antoinette Agatha van Driel
  • 1
 • Ellen Stobberingh
  • 2
 • Annelies Verbon
  • 3
 1. 1.huisartsErasmusMC, Afdeling Medische Microbiologie en InfectieziektenRotterdamNederland
 2. 2.internist-infectioloogErasmusMC, Afdeling Medische Microbiologie en InfectieziektenRotterdamNederland
 3. 3.medisch microbioloogAfdeling Medische Microbiologie, MUMCMaastrichtNederland

Personalised recommendations