Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 3, pp 56–56 | Cite as

Hormoontherapie en CVA

 • Doreth Teunissen
 • Toine Lagro-Janssen
Article
 • 87 Downloads

Samenvatting

In een Deens cohort van bijna een miljoen vrouwen blijkt dat orale hormoontherapie de kans op het krijgen van een cerebrovasculair accident (CVA) verhoogt, al zijn de absolute aantallen klein. Het risico is afhankelijk van het type preparaat, de dosis, de duur van de behandeling, de toedieningswijze en de leeftijd. Transdermale toediening lijkt voordelen te hebben; bij lokale klachten gaat de voorkeur uit naar een lokaal oestrogeen. Continue combinatiepreparaten zoals tibolon geven het grootste risico.

Literatuur

 1. 1.
  Løkkegaard E, Nielsen LH, Keiding N. Risk of stroke with various types of menopausal hormone therapies: a national cohort study. Stroke 2017;48:2266-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Doreth Teunissen
  • 1
 • Toine Lagro-Janssen
  • 2
 1. 1.Kaderhuisarts urogynaecologieRadboudumc, Vrouwenstudies Medische WetenschappenNijmegenNederland
 2. 2.Lagro-Janssen, kaderhuisarts urogynaecologie, emeritus-hoogle-raar Vrouwenstudies Medische wetenschappenRadboudumc, Vrouwenstudies Medische WetenschappenNijmegenNederland

Personalised recommendations