Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 7, pp 359–359

Amitriptyline overschat bij neuropathische pijn

Pearls

DOI: 10.1007/s12445-013-0189-9

Cite this article as:
van Dessel, N. & van de Laar, F. HUISARTS WETENSCHAP (2013) 56: 359. doi:10.1007/s12445-013-0189-9
antidepressiva pearls pijn 

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  1. 1.afdeling Huisartsgeneeskunde en OuderengeneeskundeVUmcAmsterdamThe Netherlands
  2. 2.Cochrane Primary Health Care FieldUMCSt Radboud NijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations