Skip to main content
Log in

Angststoornissen bij kinderen: een behandeling gericht op de ouders is even effectief als cognitieve gedragstherapie gericht op het kind. Een gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie naar Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions

 • Published:
Gezinstherapie Wereldwijd Aims and scope

Samenvatting

Doelstelling: Behandelingen voor angststoornissen bij kinderen zijn vaak onvoldoende effectief.

Eerder is onderzocht of de resultaten van CGT verbeteren als ouders bij de behandeling worden betrokken, maar er is nog geen onderzoek gedaan waarin de effectiviteit van behandelingen voor alleen de ouders wordt vergeleken met CGT bij kinderen. In het voorliggende onderzoek vergeleken we CGT met de SPACE-interventie: Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions (‘steunend opvoeden bij angstige emoties van een kind’). SPACE is een behandeling voor de ouders van een angstig kind die leidt tot vermindering van de accommodatie aan de angst van hun kind. Voor dit onderzoek zijn CGT en SPACE vergeleken in een experiment naar non-inferioriteit.

Methode: deelnemers van de studie waren kinderen met primaire angststoornissen (N  = 124; 7–14 jaar; 53% meisjes; 83% wit), die aselect werden ingedeeld in SPACE (n = 64) – waarbij er geen direct contact was tussen de therapeut en het kind –, of ze werden ingedeeld bij CGT (n = 60), waarbij hun ouders geen behandeling kregen. In totaal voltooiden 97 deelnemers (78%) alle behandelsessies en metingen. De uitvalspercentages verschilden niet significant per groep. De meetinstrumenten voor angst waren een diagnostisch interview en enkele beoordelingsschalen die de therapeut invulde. Als secundaire uitkomsten werd bekeken hoe de ouders en de kinderen scoorden op de ernst van de angst, de mate van accommodatie van het gezin, en de opvoedingsstress. De marges voor non-inferioriteit werden bepaald op grond van statistische en klinische overwegingen. De veranderingen in de accommodatie van het gezin en de opvoedingsstress werden onderzocht met gemengde-modellenanalyses.

Resultaten: SPACE deed niet onder voor CGT (non-inferioriteit) in de primaire en secundaire uitkomsten op angst, en ook niet waar het aankwam op de scores door de onafhankelijke beoordelaars, ouders en kinderen. In beide behandelingen namen de accommodatie van het gezin en de opvoedingsstress in SPACE significant af; de afname in accommodatie van het gezin was zelfs significant groter in SPACE dan in CGT. De geloofwaardigheid van- en tevredenheid over de behandeling in SPACE waren hoog.

Conclusie: SPACE is een acceptabele en werkzame behandeling voor angststoornissen bij kinderen, de interventie doet niet onder voor CGT en daarmee is SPACE een volwaardige, alternatieve strategie voor het behandelen van angst bij kinderen.

Informatie over de registratie van de klinische trial: Explanatory Clinical Trial of a Novel Parent Intervention for Childhood Anxiety (SPACE); https://clinicaltrials.gov; NCT02310152.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Literatuur

 • Abidin, R. R. (1995). Parenting stress index. In Professional manual 3e druk. Odessa: Psychological Assessment Resources.

  Google Scholar 

 • Barmish, A. J., & Kendall, P. C. (2005). Should parents be co-clients in cognitive-behavioral therapy for anxious youth? J Clin Child Adolesc Psychol, 34, 569–581.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Barrett, P. M., Dadds, M. R., & Rapee, R. M. (1996). Family treatment of childhood anxiety: a controlled trial. J Consult Clin Psychol, 64, 333–342.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Birmaher, B., Khetarpal, S., Brent, D., et al. (1997). The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): scale construction and psychometric characteristics. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36, 545–553.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Birmaher, B., Brent, D. A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S., & Baugher, M. (1999). Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): a replication study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 38, 1230–1236.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Bodden, D. H., Bogels, S. M., Nauta, M. H., et al. (2008). Child versus family cognitive-behavioral therapy in clinically anxious youth: an efficacy and partial effectiveness study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 47, 1384–1394.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Borkovec, T. D., & Nau, S. D. (1972). Credibility of analogue therapy rationales. J Behav Ther Exp Psychiatry, 3, 257–260.

  Article  Google Scholar 

 • Callaghan, B. L., & Tottenham, N. (2016). The neuro-environmental loop of plasticity: a cross-species analysis of parental effects on emotion circuitry development following typical and adverse caregiving. Neuropsychopharmacology, 41, 163–176.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Caporino, N. E., Brodman, D. M., Kendall, P. C., et al. (2013). Defining treatment response and remission in child anxiety: signal detection analysis using the pediatric anxiety rating scale. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 52, 57–67.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Caporino, N. E., Sakolsky, D., Brodman, D. M., et al. (2017). Establishing clinical cutoffs for response and remission on the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 56, 696–702.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Cartwright-Hatton, S., McNally, D., Field, A. P., et al. (2011). A new parenting-based group intervention for young anxious children: results of a randomized controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 50, 242–251.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Cartwright-Hatton, S., McNally, D., & White, C. (2005). A new cognitive behavioural parenting intervention for families of young anxious children: a pilot study. Behav Cogn Psychother, 33, 243–247.

  Article  Google Scholar 

 • Cobham, V. E., Dadds, M. R., & Spence, S. H. (1998). The role of parental anxiety in the treatment of childhood anxiety. J Consult Clin Psychol, 66, 893–905.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Costello, E. J., Egger, H. L., Copeland, W., Erkanli, A., & Angold, A. (2011). The developmental epidemiology of anxiety disorders: phenomenology, prevalence, and comorbidity. In W. Silverman & A. Field (red.), Anxiety disorders in children and adolescents (pag. 56–75). Cambridge: Cambridge University Press.

  Chapter  Google Scholar 

 • Freeman, J., Sapyta, J., Garcia, A., et al. (2014). Family-based treatment of early childhood OCD: the Pediatric OCD Treatment Study Junior (POTS Jr.) randomized controlled trial. JAMA Psychiatry, 71, 689.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Ginsburg, G. S., Kendall, P. C., Sakolsky, D., et al. (2011). Remission after acute treatment in children and adolescents with anxiety disorders: findings from the CAMS. J Consult Clin Psychol, 79, 806–813.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Greenberg, P. E., Sisitsky, T., Kessler, R. C., et al. (1999). The economic burden of anxiety disorders in the 1990s. J Clin Psychiatry, 60, 427–435.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Kagan, E. R., Peterman, J. S., Carper, M. M., & Kendall, P. C. (2016). Accommodation and treatment of anxious youth. Depress Anxiety, 33, 840–847.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Kerns, C. E., Pincus, D. B., McLaughlin, K. A., & Comer, J. S. (2017). Maternal emotion regulation during child distress, child anxiety accommodation, and links between maternal and child anxiety. J Anxiety Disord, 50, 52–59.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Lebowitz, E. R. (2013). Parent-based treatment for childhood and adolescent OCD. J ObsessiveCompulsive Relat Disord., 2, 425–431.

  Article  Google Scholar 

 • Lebowitz, E. R., & Omer, H. (2013). Treating childhood and adolescent anxiety: a guide for caregivers. New Jersey: Wiley.

  Book  Google Scholar 

 • Lebowitz, E. R., Woolston, J., Bar-Haim, Y., et al. (2013). Family accommodation in pediatric anxiety disorders. Depress Anxiety, 30, 47–54.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Lebowitz, E. R., Omer, H., Hermes, H., & Scahill, L. (2014). Parent training for childhood anxiety disorders: the SPACE program. Cognit Behav Pract., 21, 456–469.

  Article  Google Scholar 

 • Lebowitz, E. R., Scharfstein, L., & Jones, J. (2015). Child-report of family accommodation in pediatric anxiety disorders: comparison and integration with mother-report. Child Psychiatry Hum Dev, 46, 501–511.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Lebowitz, E. R., Panza, K. E., & Bloch, M. H. (2016). Family accommodation in obsessive-compulsive and anxiety disorders: a five-year update. Expert Rev Neurother, 16, 45–53.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Manassis, K., Lee, T. C., Bennett, K., et al. (2014). Types of parental involvement in CBT with anxious youth: a preliminary meta-analysis. J Consult Clin Psychol, 82, 1163–1172.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Mendlowitz, S. L., Manassis, K., Bradley, S., Scapillato, D., Miezitis, S., & Shaw, B. F. (1999). Cognitivebehavioral group treatments in childhood anxiety disorders: the role of parental involvement. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 38, 1223–1229.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Moriceau, S., & Sullivan, R. M. (2006). Maternal presence serves as a switch between learning fear and attraction in infancy. Nat Neurosci, 9, 1004–1006.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Nauta, M. H., Scholing, A., Emmelkamp, P. M. G., & Minderaa, R. B. (2003). Cognitive-behavioral therapy for children with anxiety disorders in a clinical setting: no additional effect of a cognitive parent training. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 42, 1270–1278.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Norman, K. R., Silverman, W. K., & Lebowitz, E. R. (2015). Family accommodation of child and adolescent anxiety: mechanisms, assessment, and treatment. J Child Adolesc Psychiatr Nurs, 28, 131–140.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Ollendick, T. H., Lewis, K. M., Cowart, M. J., & Davis 3rd, T. (2012). Prediction of child performance on a parent-child behavioral approach test with animal phobic children. Behav Modif, 36, 509–524.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Peterman, J. S., Carper, M. M., Elkins, R. M., Comer, J. S., Pincus, D. B., & Kendall, P. C. (2016). The effects of cognitive-behavioral therapy for youth anxiety on sleep problems. J Anxiety Disord, 37, 78–88.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Reuman, L., & Abramowitz, J. S. (2018). Predictors of accommodation among families affected by fear-based disorders. Child Psychiatry Hum Dev, 49, 53–62.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Reynolds, S., Wilson, C., Austin, J., & Hooper, L. (2012). Effects of psychotherapy for anxiety in children and adolescents: a meta-analytic review. Clin Psychol Rev, 32, 251–262.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • RUPP Anxiety Study Group. (2002). The Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS): development and psychometric properties. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 41, 1061–1069.

  Article  Google Scholar 

 • Salloum, A., Swaidan, V. R., Torres, A. C., Murphy, T. K., & Storch, E. A. (2016). Parents’ perception of stepped care and standard care trauma-focused cognitive behavioral therapy for young children. J Child Fam Stud, 25, 262–274.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Salloum, A., Andel, R., Lewin, A. B., Johnco, C., McBride, N. M., & Storch, E. A. (2018). Family accommodation as a predictor of cognitive-behavioral treatment outcome for childhood anxiety. Fam Soc, 99, 45–55.

  Article  Google Scholar 

 • Settipani, C. A. (2015). The effect of child distress on maternal accommodation of anxiety: relations with mother and child factors. Dissertation Abst Int B: Sci Engin., 76, 810–823.

  Google Scholar 

 • Silverman, W. K., & Albano, A. M. (1996). Anxiety disorders interview schedule (ADIS-IV) parent interview schedule. New York: Oxford University Press.

  Google Scholar 

 • Silverman, W. K., & Pina, A. A. (2008). Psychosocial treatments for phobic and anxiety disorders in youth. In R. G. Steele, T. D. Elkin & M. C. Roberts (Eds.), Handbook of Evidence-Based Therapies for Children and Adolescents. Issues in Clinical Child Psychology. Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73691-4_5.

 • Silverman, W. K., Pina, A. A., & Viswesvaran, C. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for phobic and anxiety disorders in children and adolescents. J Clin Child Adolesc Psychol, 37, 105–130.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Silverman, W. K., Kurtines, W. M., Jaccard, J., & Pina, A. A. (2009). Directionality of change in youth anxiety treatment involving parents: an initial examination. J Consult Clin Psychol, 77, 474–485.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Spence, S. H., Donovan, C., & Brechman-Toussaint, M. (2000). The treatment of childhood social phobia: the effectiveness of a social skills training-based, cognitive-behavioural intervention, with and without parental involvement. J Child Psychol Psychiatry, 41, 713–726.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Storch, E. A., Salloum, A., Johnco, C., et al. (2015). Phenomenology and clinical correlates of family accommodation in pediatric anxiety disorders. J Anxiety Disord, 35, 75–81.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Taylor, J. H., Lebowitz, E. R., Jakubovski, E., Coughlin, C. G., Silverman, W. K., & Bloch, M. H. (2018). Monotherapy insufficient in severe anxiety? Predictors and moderators in the child/adolescent anxiety multimodal study. J Clin Child Adolesc Psychol, 47, 266–281.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Thienemann, M., Moore, P., & Tompkins, K. (2006). A parent-only group intervention for children with anxiety disorders: pilot study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 45, 37–46.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Thirlwall, K., Cooper, P. J., Karalus, J., Voysey, M., Willetts, L., & Creswell, C. (2013). Treatment of child anxiety disorders via guided parent-delivered cognitive-behavioural therapy: randomised controlled trial. Br J Psychiatry, 203, 436–444.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Tottenham, N., Hare, T. A., Millner, A., Gilhooly, T., Zevin, J., & Casey, B. J. (2011). Elevated amygdala response to faces following early deprivation. Dev Sci, 14, 190–204.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Walkup, J. T., Albano, A. M., Piacentini, J., et al. (2008). Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. N Engl J Med., 359, 2753–2766.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Wood, J. J., Piacentini, J. C., Southam-Gerow, M., Chu, B. C., & Sigman, M. (2006). Family cognitive behavioral therapy for child anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 45, 314–321.

  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Dankbetuiging

De auteurs willen James Jaccard, PhD, van de New York University School of Social Work, bedanken voor zijn adviezen in de statistiek voor dit onderzoek. Verder bedanken de auteurs James Leckman, Md, PhD, van de Yale School of Medicine Child Study Center, en Ruth Feldman, PhD, van het Interdisciplinary Center of Herzyla, voor hun steun en adviezen tijdens dit project.

Financiering

De bijdrage aan dit manuscript van Dr. Leibowitz is gefinancierd door het National Institute on Mental Health (K23MH103555) en het Center for the Advancement of Translational Science (KL2TR000140).

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Eli R. Lebowitz.

Ethics declarations

Belangenverstrengeling

Dr. Lebowitz heeft royalties ontvangen van John Wiley and Sons, en financiering van het National Institute of Mental Health. Dr. Silverman ontving royalties van Oxford University Press en financiering van het NIMH. Dr. Marin en dr. Shimshoni, en mw. Martino hebben geen melding gemaakt van financiële belangen in het biomedische vakgebied of van mogelijke belangenverstrengeling.

Additional information

This material was originally published in English as Parent-based treatment as efficacious as cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety: A randomized noninferiority study of Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2020; 59 (3): 362–372. © 2019 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.02.014. Vertaling: Lieke Berkhuizen.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Lebowitz, E.R., Marin, C., Martino, A. et al. Angststoornissen bij kinderen: een behandeling gericht op de ouders is even effectief als cognitieve gedragstherapie gericht op het kind. Een gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie naar Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. Gezinstherapie Wereldwijd 31, 435–457 (2020). https://doi.org/10.1007/s12440-020-00135-5

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12440-020-00135-5

Navigation