Gezonde levensverwachting op oudere leeftijd: een vergelijking van migranten en niet-migranten in drie Europese landen over tijd

Healthy life expectancy of older migrants and non-migrants in three European countries over time

Samenvatting

In dit artikel bestuderen we ten eerste in hoeverre de gezonde levensverwachting op 50-jarige leeftijd (GLV50) verschilt tussen migranten en niet-migranten in België, Nederland en Engeland & Wales. Ten tweede bestuderen we voor de twee laatstgenoemde landen ook de verandering hierin tussen 2001 en 2011. Gegevens over bevolking, sterfte en zelf-gerapporteerde gezondheid komen uit de bevolkingsregisters, de census en gezondheidsenquêtes. De GLV50 is berekend voor niet-migranten, westerse en niet-westerse migranten naar geslacht. Decompositietechnieken zijn gebruikt om te bepalen of verschillen in GLV50 tussen de herkomstgroepen en veranderingen in GLV50 over tijd kunnen worden toegeschreven aan verschillen in sterfte of gezondheid. De resultaten laten zien dat, voor mannen en vrouwen in de drie landen, oudere – met name niet-westerse – migranten naar verwachting minder jaren in goede gezondheid leven dan oudere niet-migranten. Dit verschil kan voornamelijk worden toegeschreven aan gezondheidsverschillen. Waar in Nederland de verschillen in GLV50 tussen migranten en niet-migranten gedaald zijn over de tijd, zijn de verschillen in Engeland & Wales toegenomen. Verbeteringen in GLV50 kunnen voornamelijk toegeschreven worden aan afname in sterfte. Interventies gericht op het verkleinen van ongelijkheden in gezondheid en sterfte tussen ouderen met en zonder migratieachtergrond zouden zich moeten focussen op preventie, vooral onder niet-westerse migranten.

Abstract

We analysed differences in healthy life expectancy at age 50 (HLE50) between migrants and non-migrants in Belgium, the Netherlands, and England and Wales, and their trends over time between 2001 and 2011 in the latter two countries. Population, mortality and health data were derived from registers, census or surveys. HLE50 was calculated for non-migrants, western and non-western migrants by sex. We applied decomposition techniques to determine whether differences in HLE50 between origin groups and changes in HLE50 over time were attributable to either differences in mortality or health. The results show that in all three countries and among both sexes, older migrants, in particular those from non-western origin, could expect to live fewer years in good health than older non-migrants, mainly because of differences in self-rated health. Differences in HLE50 between migrants and non-migrants diminished over time in the Netherlands, but they increased in England and Wales. Improvements in HLE50 over time were mainly attributable to mortality decline. Interventions aimed at reducing the health and mortality inequalities between older migrants and non-migrants should focus on prevention, and target especially non-western migrants.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. 1.

  Rechel B, Mladovsky P, Devillé W, Rijks B, Petrova-Benedict R, McKee M. Migration and health in the European Union: an introduction. In: Rechel B, Mladovsky P, Devillé W, Rijks B, Petrova-Benedict R, McKee M, redactie. Migration and health in the European Union. Berkshire: Open University Press; 2011. pag. 3–13.

  Google Scholar 

 2. 2.

  De Valk HAG, Fokkema T. Health among older populations of migrant origin. In: Apt W, redactie. Final report: demographic change and migration. Berlin: VDI/VDE/IT; 2018. pag. 40–52.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Lanzieri G. Fewer, older and multicultural?: projections of the EU populations by foreign/national background. Luxemburg: Eurostat; 2011. pag. 1–37.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Nørredam M, Krasnik A. Migrants’ access to health services. In: Rechel B, Mladovsky P, Devillé W, Rijks B, Petrova-Benedict R, McKee M, redactie. Migration and health in the European Union. Berkshire: Open University Press; 2011. pag. 67–80.

  Google Scholar 

 5. 5.

  International Organization for Migration. Migrant health: better health for all in Europe. Geneva: International Organization for Migration; 2009.

  Google Scholar 

 6. 6.

  Abraido-Lanza AF, Dohrenwend BP, Ng-Mak DS, Turner JB. The Latino mortality paradox: a test of the “salmon bias” and healthy migrant hypotheses. Am J Public Health. 1999;89:1543–8.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 7. 7.

  Razum O, Zeeb H, Akgun HS, Yilmaz S. Low overall mortality of Turkish residents in Germany persists and extends into a second generation: merely a healthy migrant effect? Trop Med Int Health. 1998;3:297–303.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 8. 8.

  Ronellenfitsch U, Razum O. Deteriorating health satisfaction among immigrants from Eastern Europe to Germany. Int J Equity Health. 2004; https://doi.org/10.1186/1475-9276-3-4.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 9. 9.

  Lanari D, Bussini O. International migration and health inequalities in later life. Ageing Soc. 2012;32:935–62.

  Article  Google Scholar 

 10. 10.

  Markides KS, Eschbach K. Aging, migration, and mortality: current status of research on the hispanic paradox. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2005;60(Spec No 2):68–75.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 11. 11.

  Reus-Pons M, Vandenheede H, Janssen F, Kibele EU. Differences in mortality between groups of older migrants and older non-migrants in Belgium, 2001-09. Eur J Public Health. 2016;26:992–1000.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 12. 12.

  Carnein M, Milewski N, Doblhammer G, Nusselder WJ. Health inequalities of immigrants: patterns and determinants of health expectancies of Turkish migrants living in Germany. In: Doblhammer G, redactie. Health among the elderly in Germany: new evidence on disease, disability and care need. Leverkusen: Barbara Budrich; 2014. pag. 157–90.

  Google Scholar 

 13. 13.

  Lariscy JT, Hummer RA, Hayward MD. Hispanic older adult mortality in the United States: new estimates and an assessment of factors shaping the Hispanic paradox. Demography. 2015;52:1–14.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 14. 14.

  Uitenbroek DG, Verhoeff AP. Life expectancy and mortality differences between migrant groups living in Amsterdam, The Netherlands. Soc Sci Med. 2002;54:1379–88.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 15. 15.

  Nielsen SS, Krasnik A. Poorer self-perceived health among migrants and ethnic minorities versus the majority population in Europe: a systematic review. Int J Public Health. 2010;55:357–71.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 16. 16.

  Sole-Auro A, Crimmins EM. Health of immigrants in European countries. Int Migr Rev. 2008;42:861–76.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 17. 17.

  Jagger C, Gillies C, Moscone F, Cambois E, Van Oyen H, Nusselder W, et al. Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis. Lancet. 2008;372:2124–31.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 18. 18.

  Jagger C, Weston C, Cambois E, Van Oyen H, Nusselder W, Doblhammer G, et al. Inequalities in health expectancies at older ages in the European Union: findings from the Survey of Health and Retirement in Europe (SHARE). J Epidemiol Community Health. 2011;65:1030–5.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 19. 19.

  Wohland P, Rees P, Gillies C, Alvanides S, Matthews FE, O’Neill V, et al. Drivers of inequality in disability-free expectancy at birth and age 85 across space and time in Great Britain. J Epidemiol Community Health. 2014;68:826–33.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 20. 20.

  Fouweather T, Gillies C, Wohland P, Van Oyen H, Nusselder W, Robine JM, et al. Comparison of socio-economic indicators explaining inequalities in healthy life years at age 50 in Europe: 2005 and 2010. Eur J Public Health. 2015;25:978–83.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 21. 21.

  Hu Y, Lenthe FJ van, Borsboom GJ, Looman CW, Bopp M, Burstrom B, et al. Trends in socioeconomic inequalities in self-assessed health in 17 European countries between 1990 and 2010. J Epidemiol Community Health. 2016;70:644–52.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 22. 22.

  Van Mol C, Valk HAG de. Migration and immigrants in Europe: a historical and demographic perspective. In: Garcés-Mascareñas B, Penninx R, redactie. Integration processes and policies in Europe: contexts, levels and actors. Dordrecht: Springer; 2016. pag. 31–55.

  Google Scholar 

 23. 23.

  Valk HAG de. Netherlands. In: Apt W, redactie. Final report: demographic change and migration. Berlin: VDI/VDE/IT; 2018. pag. 115–25.

  Google Scholar 

 24. 24.

  Talloen D, Verstraete J, Chech J. Oudere allochtonen, senioren van bij ons: lessen uit de praktijk. Brussel: Koning Boudewijn Stichting; 2012.

  Google Scholar 

 25. 25.

  Falkingham J, Evandrou M, Hämäläinen S, Vlachanthoni A. United Kingdom. In: Apt W, redactie. Final report: demographic change and migration. Berlin: VDI/VDE/IT; 2018. pag. 152–9.

  Google Scholar 

 26. 26.

  CBS. Definitie Westerse migrant. 2016. https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/wat-is-het-verschil-tussen-een-westerse-en-niet-westerse-allochtoon-. Geraadpleegd op: 18 aug 2016.

  Google Scholar 

 27. 27.

  Smith M, White C. An investigation into the impact of question change on estimates of general health status and healthy life expectancy. Health Stat Q. 2009;41:28–41.

  Article  Google Scholar 

 28. 28.

  CBS. Informatie over POLS. 2016. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/permanent-onderzoek-leefsituatie-pols-basisvragenlijst1.htm. Geraadpleegd op: 18 aug 2016.

  Google Scholar 

 29. 29.

  CBS. Informatie over de Gezondheidsenquête. 2016. http://www.cbs.nl/en-GB/menu/methoden/dataverzameling/health-survey-from2010-kob.htm. Geraadpleegd op: 18 aug 2016.

  Google Scholar 

 30. 30.

  Fawcett J, Blakely T, Atkinson J. Weighting the 81, 86, 91 and 96 census-mortality cohorts to adjust for linkage bias. NZCMS technical report no. 5. 2002.

  Google Scholar 

 31. 31.

  Sullivan DF. A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Rep. 1971;86:347–54.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 32. 32.

  Jagger C, Cox B, Le Roy S. EHEMU health expectancy calculation by the Sullivan method: a practical guide. EHEMU technical report. 2006.

  Google Scholar 

 33. 33.

  Preston SH, Heuveline P, Guillot M. Demography: measuring and modelling population processes. Oxford: Blackwell; 2000.

  Google Scholar 

 34. 34.

  Nusselder WJ, Looman CW. Decomposition of differences in health expectancy by cause. Demography. 2004;41:315–34.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 35. 35.

  Chandola T, Jenkinson C. Validating self-rated health in different ethnic groups. Ethn Health. 2000;5:151–9.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 36. 36.

  Seo S, Chung S, Shumway M. How good is “very good”? Translation effect in the racial/ethnic variation in self-rated health status. Qual Life Res. 2014;23:593–600.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 37. 37.

  Croezen S, Burdorf A, Lenthe FJ van. Self-perceived health in older Europeans: Does the choice of survey matter? Eur J Public Health. 2016;26:686–92.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 38. 38.

  Gushulak B, Pace P, Weekers J. Migration and health of migrants. In: Koller T, redactie. Poverty and social exclusion in the WHO European region: health systems respond. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2010. pag. 257–81.

  Google Scholar 

 39. 39.

  Razum O, Twardella D. Time travel with Oliver Twist—towards an explanation foa a paradoxically low mortality among recent immigrants. Trop Med Int Health. 2002;7:4–10.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 40. 40.

  Riosmena F, Wong R, Palloni A. Migration selection, protection, and acculturation in health: a binational perspective on older adults. Demography. 2013;50:1039–64.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 41. 41.

  Clair A, Reeves A, Loopstra R, McKee M, Dorling D, Stuckler D. The impact of the housing crisis on self-reported health in Europe: multilevel longitudinal modelling of 27 EU countries. Eur J Public Health. 2016;26:788–93.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 42. 42.

  International Organization for Migration. World migration report 2010. The future of migration: building capacities for change. Geneva: International Organization for Migration; 2010.

  Google Scholar 

 43. 43.

  Karanikolos M, Mladovsky P, Cylus J, Thomson S, Basu S, Stuckler D, et al. Financial crisis, austerity, and health in Europe. Lancet. 2013;381:1323–31.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 44. 44.

  Mladovsky P, Srivastava D, Cylus J, Karanikolos M, Evetovits T, Thomson S, et al. Health policy responses to the financial crisis in Europe. Policy summary 5. Copenhagen: Observatory on Health Systems and Policies (WHO Europe); 2012.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Helga A. G. de Valk.

Additional information

Dit artikel is een Nederlandse bewerking van Reus-Pons M, Kibele EUB, Janssen F (2017). Differences in healthy life expectancy between older migrants and non-migrants in three European countries over time. International Journal of Public Health 62:531–540.

Bijlage

Bijlage

Tabel 6 Tijdelijke levensverwachting (TLV50–79) en gezonde levensverwachting (TGLV50–79) tussen de leeftijd van 50 en 79 naar geslacht en herkomst, in België (2001), Nederland (2001, 2011) en Engeland & Wales (2001, 2011)
Tabel 7 Gezonde levensverwachting (GLV50) op 50-jarige leeftijd, en aandeel jaren doorgebracht in goede gezondheid na de leeftijd van 50 jaar (GLV50/LV50) naar geslacht en herkomst in Engeland & Wales (2001, 2011)a

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Janssen, F., Kibele, E., Reus Pons, M. et al. Gezonde levensverwachting op oudere leeftijd: een vergelijking van migranten en niet-migranten in drie Europese landen over tijd. Tijdschr Gerontol Geriatr 49, 232–243 (2018). https://doi.org/10.1007/s12439-018-0267-3

Download citation

Trefwoorden

 • gezondheid
 • sterfte
 • migratie
 • ouderen
 • Europa

Keywords

 • Health
 • Mortality
 • Migrants
 • Elderly
 • Europe