Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 49, Issue 2, pp 53–55 | Cite as

Beelden van ouderen lijdend of leidend?

 • Marieke J. Schuurmans
Redactioneel
 • 201 Downloads

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek blijft de levensverwachting van mensen van vijfenzestig jaar en ouder nog steeds stijgen. Is dat nu gemiddeld nog een jaar of 20, de komende jaren komt daar nog een maand per jaar bij (www.cbs.nl). Reden om de vlag uit te hangen zou je denken. Langer leven, wie wil dat niet? Tegelijkertijd is het gezegde ‘iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn’. De meeste mensen willen oud worden, maar intussen is de beeldvorming over ouderen niet primair positief.

Hoe kijken we naar ouderen? Als je een willekeurig iemand vraagt een oudere te beschrijven, krijg je al snel een beeld van mensen met grijs haar die minder goed zien of horen en die trager of moeizamer bewegen. Ook beelden van ziekten, zorg, medicatiegebruik, brillen, gehoorapparaten en rollators dringen zich niet zelden op. Niet zo vreemd, van jongs af aan worden kinderen getraind in het herkennen van patronen: wat hoort bij elkaar (voetbal, goal en grasveld) en wat hoort niet in het...

Literatuur

 1. 1.
  Rowe JW, Kahn RL. Human aging: usual and successful. Science. 1987;237(4811):143–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Dobrowolska B, Jedrzejkiewics B, Pilewska-Kozak A, et al. Age discrimination in health care institutions percieved by seniors and students. Nurs Ethics. 2017;  https://doi.org/10.1177/0969733017718392.Google Scholar
 3. 3.
  Kydd A, Fleming A. Ageism and age discrimination in health care: fact or fiction? A narrative review of the literature. Maturitas. 2015;1:432–336.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Thake M, Lowry A. A systematic review of trends in the selective exclusion of older participant from randomised clinical trial. Arch Gerontol Geriatr. 2017;74:99–102.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Sociaal en Cultureel Planbureau. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2011.Google Scholar
 6. 6.
  Mudge AM, Hubbard RE. Frailty: mind the gap. Age Ageing. 2017;  https://doi.org/10.1093/ageing/afx193.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Jonson H. We will be different! Ageism and the temporal construction of old age. Gerontologist. 2012;53(2):198–204.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Vilans 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations