Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 48, Issue 6, pp 287–296 | Cite as

Eerste ervaringen met patiënt gerapporteerde uitkomstmaten in de geriatrie

 • Marleen Hems
 • Marleen HarkesEmail author
 • Margriet Moret-Hartman
 • René J. F. Melis
 • Yvonne Schoon
Article

Samenvatting

Achtergrond

De kwaliteit van zorg in de klinische geriatrie is gericht op kwaliteit van leven en behoud van functionaliteit en derhalve moeilijk uit te drukken met uitkomstindicatoren als genezingskans of mortaliteit. Daarom zijn patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (patient reported outcome measures, PROMs) in de geriatrie mogelijk betere indicatoren voor gezondheid. In 2015 gaf de NVKG de Commissie Kwaliteitsmeting de opdracht om een geschikte PROM te selecteren voor geriatrische ziekenhuispatiënten.

Methode/resultaten

De werkgroep stelde vast dat het doel van de PROM is het meten van uitkomsten vanuit het perspectief van de oudere patiënt waarbij de klinisch geriater betrokken is bij de zorg. Vanuit de literatuur werden vier mogelijke PROMs geïdentificeerd, waarna middels vooraf gestelde selectiecriteria TOPICS-MDS als meest geschikte werd bevonden. Voor haalbaar gebruik in de zorg, is TOPICS-MDS middels een itemreductie-studie ingekort. Dit resulteerde in TOPICS-Short Form (SF). Achtereenvolgens werden twee pilots gedaan op drie ziekenhuisafdelingen geriatrie. De eerste pilot met TOPICS-MDS had een respons van 62 % en de tweede een respons van 37 %. Gedurende en na de opname verbeterde onder andere de functionaliteit (Katz-15).

Conclusie

De TOPICS-SF werd gekozen als PROM en is uitvoerbaar in de praktijk. Een vervolgtraject met een grotere steekproef is nodig om aan te tonen dat deze PROM herstel en gezondheids- en welzijnswinst bij ouderen kan meten.

Trefwoorden

patient reported outcome measures (PROM) zorgkwaliteit uitkomstindicatoren ziekenhuiszorg ouderen TOPICS-SF 

Patient reported outcome measures in geriatric care: first experiences

Abstract

Background

There are difficulties in expressing the value of geriatric care in outcome measures such as recovery or mortality rates. Rather, the goal of geriatric care is to maintain quality of life and functionality. As such, patient reported outcome measures (PROMs) may be more effective in measuring the value healthcare creates in geriatric patients. In 2015 the Dutch Geriatrics Society asked their Committee Quality of Care Measurement to select a suitable PROM for the purpose of measuring the outcomes of geriatric hospital care.

Methods/results

The goal of this PROM is to measure outcomes of an hospital admission in the perspective of the elderly patient who was admitted to a geriatric ward. A group of caregivers in geriatric care identified four possible PROMs in the literature and based on selection criteria the TOPICS-MDS was chosen as most suitable. To increase the feasibility of implementation in daily practice, an item reduction study was performed and this resulted in a short form: TOPICS-SF. Two pilot studies in three hospitals took place on a geriatric ward. A response of 62% was observed during the first pilot with TOPICS-MDS and a response of 37% was observed during the second pilot with TOPICS-SF. The Katz-15 improved during hospital stay and during one month at home after discharge.

Conclusion

The TOPICS-SF has been selected as PROM for the older patient receiving geriatric care and is feasible in practice. More research in different settings and with different moments of measurements is needed to evaluate the responsiveness of TOPICS-SF and the conditions for feasible implementation in daily practice.

Keywords

Patient reported outcome measures (PROM) Quality of healthcare Outcome measures Hospital care elderly TOPICS-SF 

Literatuur

 1. 1.
  Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. The triple aim: care, health, and cost. Health Aff (Millwood). 2008;27(3):759–69.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Hofman CS, et al. The influence of age on health valuations: the older olds prefer functional independence while the younger olds prefer less morbidity. Clin Interv Aging. 2015;10:1131–9.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. 3.
  Boyd CM, et al. Clinical practice guidelines and quality of care for older patients with multiple comorbid diseases: implications for pay for performance. JAMA. 2005;294(6):716–24.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Melis RJ, Gijzel SM, Olde Rikkert MG. Moving beyond multimorbidity as a simple count of diseases. J Eval Clin Pract. 2017;23(1):216.  https://doi.org/10.1111/jep.12693.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Huber JP, et al. Erhebung der Patientenzufriedenheit in der Geriatrie, Eine methodologische Pilotstudie. Z Gerontol Geriatr. 2008;41:124–31.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Reuben DB. Meeting the needs of disabled older persons: can the fragments be pieced together? J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006;61(4):365–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Ouslander JG. The triple aim: a golden opportunity for geriatrics. J Am Geriatr Soc. 2013;61(10):1808–9.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. 8.
  Dulmen SA van, et al. Patient reported outcome measures (PROMs) for goalsetting and outcome measurement in primary care physiotherapy, an explorative field study. Physiotherapy. 2017;103(1):66–72.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Porter ME. What is value in health care? N Engl J Med. 2010;363(26):2477–81.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Federatie Medisch Specialisten. Visiedocument medisch specialist 2025. 2017.Google Scholar
 11. 11.
  Zorginstituut Nederland. Handreiking voor het meten van kwaliteit van zorg met Patient Reported Outcome Measures. 2014.Google Scholar
 12. 12.
  Brink D van den, et al. TOPICS-MDS: a versatile resource for generating scientific and social knowledge for elderly care. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2015;46(2):78–91.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Lutomski JE, et al. The development of the older persons and informal caregivers survey minimum dataset (TOPICS-MDS): a large-scale data sharing initiative. PLOS ONE. 2013;  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081673.Google Scholar
 14. 14.
  Lutomski JE, et al. Survey mode biases reporting of activities of daily living and instrumental activities of daily living. J Am Geriatr Soc. 2015;63(11):2419–21.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Lutomski JE, et al. Responsiveness of the full-length and short form of the older persons and informal caregivers survey. J Am Med Dir Assoc. 2017;18(9):804.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Taylor JS, DeMers SM, Vig EK, Borson S. The disappearing subject: exclusion of people with cognitive impairment and dementia from geriatrics research. J Am Geriatr Soc. 2012;60:413–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Nivel. CQ-index ziekenhuisopname: meetinstrumentontwikkeling – kwaliteit van de zorg tijdens ziekenhuisopnames vanuit het perspectief van de patiënten. 2009.Google Scholar
 18. 18.
  Horevoorts NJE, Vissers PAJ, Mols F, Thong MSY, Poll-Franse LV van de. Response rates for patient-reported outcomes using web-based versus paper questionnaires: comparison of two invitational methods in older colorectal cancer patients. J Med Internet Res. 2015;17(5):e111.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 19. 19.
  Weenink JW, Braspenning J, Wensing M. Patient reported outcome measures (PROMs) in primary care: an observational pilot study of seven generic instruments. BMC Fam Pract. 2014;15:88.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 20. 20.
  Sager MA, Franke T, Inouye SK, Landefeld CS, Morgan TM, Rudberg MA, Sebens H, Winograd CH. Functional outcomes of acute medical illness and hospitalization in older persons. Arch Intern Med. 1996;156(6):645–52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH, Counsell SR, Stewart AL, Kresevic D, Burant CJ, Landefelt CS. Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: increased vulnerability with age. J Am Geriatr Soc. 2003;51:451–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Cohen HJ, Feussner JR, Weinberger M, Carnes M, Hamdy RC, Hsieh F, Phibbs C, Lavori P. A controlled trial of inpatient and outpatient geriatric evaluation and management. N Engl J Med. 2002;346(12):905–12.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Fox MT, Persaud M, Maimets I, O’Brien K, Brooks D, Tregunno D, Schraa E. Effectiveness of acute geriatric unit care using acute care for elders components: a systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2012;60:2237–45.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 24. 24.
  Bordne S, Schulz RJ, Zank S. Effects of inpatient geriatric interventions in a German geriatric hospital. Z Gerontol Geriatr. 2015;48:370–5.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Vilans 2017

Authors and Affiliations

 • Marleen Hems
  • 1
 • Marleen Harkes
  • 2
  Email author
 • Margriet Moret-Hartman
  • 3
 • René J. F. Melis
  • 4
 • Yvonne Schoon
  • 4
 1. 1.Catharina Ziekenhuis EindhovenEindhovenNederland
 2. 2.GeriatrieHavenziekenhuis RotterdamRotterdamNederland
 3. 3.Kennisinstituut van Medisch SpecialistenUtrechtNederland
 4. 4.Radboudumc NijmegenNijmegenNederland

Personalised recommendations