Skip to main content
Log in

Theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg: effecten op gedrag, stemming en kwaliteit van leven van mensen met dementie

 • Published:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Samenvatting

Achtergrond:

Recent deed een nieuwe communicatiemethode zijn intrede in de intramurale dementiezorg. Deze zogenoemde Veder Methode, ontwikkeld door acteurs met ervaring in de zorg, combineert bestaande bewezen effectieve communicatiemethoden, zoals reminiscentie, met theatrale prikkels, zoals zang en poëzie. De methode wordt toegepast in theatervoorstellingen en huiskamervoorstellingen. In dit exploratieve onderzoek werd de meerwaarde van een huiskamervoorstelling volgens de Veder Methode ten opzichte van een gewone reminiscentiegroepsactiviteit onderzocht.

Methode:

In een quasi-experimentele onderzoeksopzet werden drie groepen verpleeghuisbewoners met dementie vergeleken: experimentele groep 1 (E1; N=64) nam deel aan een huiskamervoorstelling uitgevoerd door getrainde zorgverleners; experimentele groep 2 (E2; N=31) bezocht een ‘huiskamervoorstelling’ door professionele acteurs; een controlegroep (C1; N=52) ontving een reminiscentiegroepsactiviteit. Gedrag, stemming en aspecten van kwaliteit van leven werden voor (T1), tijdens (T2) en na de interventie (T3) gemeten met gestandaardiseerde observatielijsten. Resultaten: Tijdens en na de interventie werden positieve effecten op gedrag (o.m. lachen, herinneringen ophalen), stemming (o.m. vrolijk/ tevreden) en kwaliteit van leven (o.m. sociale betrokkenheid en zich thuisvoelen) gevonden bij groep E2.

Conclusie:

Een huiskamervoorstelling volgens de Veder Methode heeft, indien zij wordt uitgevoerd door professionele acteurs, een positievere uitwerking op verpleeghuisbewoners met dementie dan een gewone reminiscentie-groepsactiviteit.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Literatuur

 • Woods B, Spector A, Jones C, Orrell M, Davies S. Reminiscence therapy for dementia. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD001120.

 • Bandler R, Grinder J. The Structure of Magic I: a book about language and therapy. Palo Alto, California: Science and Behaviour Books, Inc;1975.

 • Feil N. Validation therapy. Geriatr Nurs 1992 May;13(3):129-33.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • van der Kooij CH, Dröes RM, de LJ, Ettema TP, Cools H, van Tilburg W. The implementation of integrated emotion-oriented care; did it actually change the attitude, skills and time spending of trained caregivers? Dementia: The International Journal of Social Research and Practice 2012;in press, published online 16 March 2012.

 • Dröes RM, Van Mierlo LD, Van der Roest HG, Meiland FJ. Focus and effectiveness of psychosocial interventions for people with dementia in institutional care settings from the perspective of coping with the disease. Nonpharmacological therapies in dementia 2010;1(2):139-61.

  Google Scholar 

 • Finnema E, Dröes RM, Ribbe M, vanTW.A review of psychosocial models in psychogeriatrics: implications for care and research. Alzheimer Dis Assoc Disord 2000 Apr;14(2):68-80.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Van Mierlo LD, Van der Roest HG, Meiland FJ, Dröes RM. Personalized dementia care: proven effectiveness of psychosocial interventions in subgroups. Ageing Res Rev 2010 Apr;9(2):163-83.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Aldridge D. The body, its politics, posture and poetics. The Arts in Psychotherapy 1996;23(2):105-12.

  Article  Google Scholar 

 • Sandel SL, Johnson DR.Waiting at the gate. Creativity and hope in the nursing home. New York: The Haworth Press; 1987.

  Google Scholar 

 • FolsteinMF, Folstein SE, McHugh PR. ″Minimental state″.A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975 Nov;12(3):189-98.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Reisberg B, Doody R, Stoffler A, Schmitt F, Ferris S, Mobius HJ. Memantine in moderate-tosevere Alzheimer’s disease.N Engl J Med 2003 Apr 3;348(14):1333-41.

  Article  Google Scholar 

 • Ettema TP, Dröes RM, de LJ, Mellenbergh GJ, Ribbe MW.QUALIDEM: development and evaluation of a dementia specific quality of life instrument. Scalability, reliability and internal structure. Int J Geriatr Psychiatry 2007 Jun;22(6):549-56.

  Article  Google Scholar 

 • Ettema TP, Dröes RM, de LJ, Mellenbergh GJ, Ribbe MW.QUALIDEM: development and evaluation of a dementia specific quality of life instrument--validation. Int J Geriatr Psychiatry 2007 May;22(5):424-30.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • vanWeert JC, van Dulmen AM, Spreeuwenberg PM, RibbeMW, Bensing JM. Behavioral and mood effects of snoezelen integrated into 24-hour dementia care. JAm Geriatr Soc 2005Jan;53(1):24-33.

  Article  Google Scholar 

 • Baker R, Dowling Z. INTERACT. Bournemouth, UK: Dorset Healthcare NHS Trust;1995.

  Google Scholar 

 • Volicer L, Camberg L, Hurley AC, Ashley J, Woods P, OoiWL, et al. Dimensions of decreased psychological well-being in advanced dementia. Alzheimer Dis Assoc Disord 1999Oct;13(4):192-201.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Beavis D, Simpson S, Graham I.A literature review of dementia care mapping: methodological considerations and efficacy. J Psychiatr Ment Health Nurs 2002 Dec;9(6):725-36.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • van der Zee KI, Sanderman R. Het meten van de gezondheidstoestand met de RAND-36: een handleiding. Groningen: Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken; 1993.

 • Tol F, van Weert JCM, Hermanns SST, Dröes RM. De Veder Methode; Een nieuwe methode van communiceren tussen zorgverleners en mensen met geheugenproblemen in verpleeghuizen. In: van Dijk AM, van Weert JCM, Dröes RM, editors. Evaluatie van de Veder Methode; theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg. 1 ed. 2011.

 • Barendsen I, BoonstraW. Terug naar Toen. 2 ed. Baarn: HB Uitgevers; 2008.

 • Altman DG. Practical Statistics for Medical Research. London: Chapman & Hall; 2012.

  Google Scholar 

 • Ford S, Fallowfield L, Lewis S. Doctor-patient interactions in oncology. Soc Sci Med 1996 Jun;42(11):1511-9.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 1988.

  Google Scholar 

 • Tabourne CE. The effects of a life review program on disorientation, social interaction and self-esteem of nursing home residents. Int J Aging Hum Dev 1995;41(3):251-66.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • vanWeert JC, Janssen BM, van Dulmen AM, Spreeuwenberg PM, Bensing JM, RibbeMW.Nursing assistants’ behaviour during morning care: effects of the implementation of snoezelen, integrated in 24-hour dementia care. J Adv Nurs 2006 Mar;53(6):656-68.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Diesfeldt HF, Diesfeldt-Groenendijk H. Improving cognitive performance in psychogeriatric patients: the influence of physical exercise. Age Ageing 1977 Feb;6(1):58-64.

  Article  Google Scholar 

 • McCabe BW, BaunMM, Speich D, Agrawal S. Resident dog in the Alzheimer’s special care unit.West J Nurs Res 2002 Oct;24(6):684-96.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Hopman-Rock M, Staats PG, Tak EC, Dröes RM. The effects of a psychomotor activation programme for use in groups of cognitively impaired people in homes for the elderly. Int J Geriatr Psychiatry 1999 Aug;14(8):633-42.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Dröes RM, vanTW. Amélioration du comportement agressif par des activités psychomotrices. L’Année Gérontologique 1996;10:471-82.

  Google Scholar 

 • Dröes RM, Breebaart E, Ettema TP, van TW, Mellenbergh GJ. Effect of integrated family support versus day care only on behavior and mood of patients with dementia. Int Psychogeriatr 2000 Mar;12(1):99-115.

  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to R.M. Dröes.

Additional information

Junior onderzoeker/ promovenda

Universitair hoofddocent Gezondheidscommunicatie

Hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie

About this article

Cite this article

van Dijk, A., van Weert, J. & Dröes, R. Theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg: effecten op gedrag, stemming en kwaliteit van leven van mensen met dementie. TIJDSCHR. GERONTOLOGIE GER. 43, 283–295 (2012). https://doi.org/10.1007/s12439-012-0042-9

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12439-012-0042-9

Trefwoorden

Navigation