Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 18–21 | Cite as

Ambassadeur van de aandacht voor de ander

Tommie Niessen over zijn kijk op zorg
  • Peter BakensEmail author
In Gesprek
  • 8 Downloads
Het tekort aan personeel in de ouderenzorg is nu al een nijpend probleem en zal in de toekomst alleen maar groter worden. Dit is deels gewoon een gevolg van de demografische ontwikkeling, maar daarnaast blijkt het heel lastig jonge mensen warm te maken voor een baan in de zorg. Gelukkig staan er jonge verpleegkundigen en verzorgenden op die hun generatiegenoten op een aansprekende en eigentijdse manier laten zien hoe mooi het kan zijn om in deze sector te werken. Een van de meest succesvolle van hen is Tommie Niessen. Oude rot en docent hbo-v Peter Bakens sprak met hem en liet zich inspireren.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations