Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 2, pp 5–7 | Cite as

Kleinbeeld

  • Debby GerritsenEmail author
Kleinbeeld
  • 27 Downloads

Heupairbag bij valgevaar

Met het ouder worden neemt de kans op vallen toe en ligt het risico van een gebroken heup op de loer. In zorginstellingen is valgevaar dan ook vaak een hot issue. De heupairbag Wolk zou in zo'n geval mogelijk uitkomst kunnen bieden. Deze airbag is een soort zachte riem die onder de kleding kan worden gedragen. Bij een val blaast een speciaal kussen zich automatisch op dankzij drie ingebouwde bewegingssensoren die de valbeweging tijdig herkennen. Na de val loopt de airbag langzaam weer leeg. De heupairbag is bedoeld voor mensen die een groot risico lopen om te vallen en daarbij iets te breken. Dit kunnen ouderen zijn, maar ook mensen met mobiliteitsstoornissen, balansproblemen of eerdere (heup)breuken. Bron: www.zorgvannu.nl; meer informatie: www.wolkairbag.com.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations