Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 2, pp 16–17 | Cite as

Verbinding creëren tussen familie en team

Een andere aanpak van familieavonden
  • Ronald GeelenEmail author
  • Elise Harrewijn
Artikel
  • 47 Downloads

Zorginstellingen organiseren voor hun wooneenheden vaak bijeenkomsten waarop familieleden en vertegenwoordigers van het personeel informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Dat is heel eigentijds en transparant, maar in de praktijk gaat er nogal eens wat mis en kan zo'n avond juist tot misverstanden en wrijvingen leiden. Bij De Hofstee, een verpleeghuislocatie van de Rotterdamse zorgorganisatie Laurens, zijn in samenwerking met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) ervaringen opgedaan die als leidraad kunnen dienen om het beste uit zo'n avond te halen.

Een familieavond ergens in den lande. Centraal onderwerp van de bijeenkomst is mantelzorg. Oftewel: welke mogelijkheden zijn er voor de familie van een bewoner om mee te helpen op de afdeling of op een andere manier een bijdrage te leveren. Vooraan zit de persoon die het woord zal doen namens de organisatie, daarachter de familie, stoelsgewijs in het gelid (de zogenoemde theateropstelling).

Een eerste enthousiaste bijdrage...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations