Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 2, pp 8–11 | Cite as

Je bent nooit te oud om te leren

Colleges voor mensen met beginnende dementie
  • Dieuwke de BoerEmail author
Artikel
  • 38 Downloads

Het Utrechtse Odensehuis Andante organiseert samen met de stichting Oud Geleerd Jong Gedaan collegereeksen voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Het project werd in november vorig jaar onderscheiden met de Denkbeeldprijs Dementie. Dieuwke de Boer ging kijken bij Andante en volgde een college over globalisatie.

Het is vier uur 's middags. Een aantal bezoekers en vrijwilligers zit aan tafel in de keuken van het Odensehuis Andante in de Utrechtse Oudwijkerdwarsstraat. 'Wanneer gaan we naar De Bloesem?' vraagt Daisy, een van de vaste bezoekers van het inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten. 'Er is nog wel tijd voor een kopje thee, Daisy,' antwoordt Karin Meijer, coördinator van Andante. Ondertussen wijst Karin trots naar het kunstwerk in de vitrinekast, een onderdeel van de Denkbeeldprijs Dementie: 'Mooi hè!' zegt ze. Karin had wel gehoopt, maar beslist niet verwacht de prijs te winnen. Ze is er erg blij mee, omdat Andante dankzij het geldbedrag voorlopig kan...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations