Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 18–19 | Cite as

De redactie van denkbeeld

  • Bohn Stafleu van Loghum
Team in beeld
  • 17 Downloads

Samenvatting

Denkbeeld is al dertig jaar het enige vaktijdschrift over dementie en psychogeriatrie in het Nederlandse taalgebied. In die tijd heeft de redactie natuurlijk de nodige veranderingen ondergaan. Maar wat verbazingwekkend constant is gebleven, is de licht anarchistische sfeer en het enthousiasme om met elkaar een blad te maken dat ertoe doet. Voor onze lezers natuurlijk op de eerste plaats, maar via hen ook voor mensen met dementie en hun familieleden. En stiekem zelfs een beetje voor de kwaliteit van de dementiezorg.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations