Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 14–17 | Cite as

De weg kwijt?

Nieuw onderzoek naar ondersteuning bij de oriëntatie
  • Han Diesfeldt
Onder de loep
  • 49 Downloads

Samenvatting

Een teruglopend oriëntatievermogen is een bekend probleem bij dementie dat mensen sterk in hun bewegingsvrijheid kan gaan belemmeren. Beter inzicht in desoriëntatie en in effectieve manieren om mensen met dementie in de ruimtelijke omgeving te ondersteunen, kan dan ook belangrijke winst betekenen voor de kwaliteit van leven. Recent Frans onderzoek met virtual reality biedt nieuwe aanknopingspunten.

Literatuur

  1. Mélanie Cogné, Sophie Auriacombe, Louise Vasa e.a. (2018). Are visual cues helpful for virtual spatial navigation and spatial memory in patients with mild cognitive impairment or Alzheimer’s disease? Neuropsychology, 32: 385-400.Google Scholar
  2. Ségolène Lithfous, André Dufour, Cloé Bouix e.a. (2018). Reduced parahippocampal theta activity during spatial navigation in low, but not high elderly performers. Neuropsychology, 32: 40-53.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations