Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 3, pp 5–7 | Cite as

Kleinbeeld

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kleinbeeld
  • 13 Downloads

Samenvatting

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en zorgorganisatie AxionContinu werken samen in een project waarbij een muziekstudent gekoppeld wordt aan een bewoner van een zorgcentrum. Aan de hand van verhalen van bewoners maken de studenten een bijzondere voorstelling, waarbij een bepaald thema centraal staat (bijvoorbeeld geluk, liefde of tijdreizen). De duo’s beginnen hun gezamenlijke ontdekkingstocht als vreemden die vaak voor elkaar ‘uit een andere wereld’ komen. Doel is dat studenten en bewoners door het onderlinge contact rond een thema gaandeweg naar elkaar toe groeien.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations