Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 38–38 | Cite as

Steeds kleiner

Hartenkreet
  • 59 Downloads

Samenvatting

Na een intake door een casemanager moest ik naar een psychologe. Die vond dat ik vasculaire dementie had. Was mij nog niet opgevallen. Maar goed, ik zat ermee en mocht in ieder geval geen auto meer rijden. Dat vond ik verschrikkelijk, ver-schrik-ke-lijk.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Ton
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations