Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 35–35 | Cite as

Lekke kraan

  • Job van Amerongen
Jobs tijding
  • 61 Downloads

Samenvatting

Ben is een grote en sterke man, in alle opzichten. 59 jaar oud is hij nu en al weer vier jaar terug is bij hem de diagnose vasculaire dementie gesteld. Met zijn 1.97 meter en zijn naar eigen zeggen ‘net iets te hoge BMI’ is zijn voorkomen ronduit imponerend. Hetzelfde geldt voor zijn openheid en de manier waarop hij het woord voert.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Job van Amerongen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations