Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 32–34 | Cite as

Theatraal communiceren in de zorg

De effectiviteit van de Veder Contact Methode
 • Petra Boersma
 • Julia van Weert
 • Berno van Meijel
 • Rose-Marie Dröes
Article
 • 58 Downloads

Samenvatting

Stichting Theater Veder maakt al jaren school met een benadering die belevingsgerichte zorgmethoden in het contact met mensen met dementie combineert met theatrale elementen. De nieuwste vorm hiervan, de Veder Contact Methode, is nu onderzocht op effectiviteit en op de duurzaamheid van invoering in zorginstellingen.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

 • Petra Boersma
  • 1
 • Julia van Weert
  • 1
 • Berno van Meijel
  • 1
 • Rose-Marie Dröes
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations