Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 18–19 | Cite as

Deelnemers aan de opleiding casemanagement dementie, Gerion

  • Bohn Stafleu van Loghum
Team in beeld
  • 41 Downloads

Samenvatting

In september 2017 is deze bevlogen groep professionals bij Gerion in Amsterdam in opleiding gegaan om gecertificeerd casemanager dementie te worden. De deelnemers komen uit alle windstreken en hebben een heel verschillende achtergrond. Zo heeft de een al veel werkervaring, terwijl de ander net begonnen is. Maar inmiddels is de groep heel hecht en is het enthousiasme alleen maar toegenomen.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations