Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 14–17 | Cite as

In de weer tegen dementie

  • Han Diesfeldt
Onder de loep
  • 42 Downloads

Samenvatting

Iedereen weet: bewegen is goed voor hart en bloedvaten en zou bovendien ook nog helpen tegen dementie. Maar hoe sterk is het bewijs voor deze laatste stelling? Wat betekent het precies dat er een verband is tussen een actieve levensstijl en een verlaagde kans op dementie? En waarom zou zo’n verbander kunnen zijn?

Literatuur

  1. Ruth Stephen, Kristiina Hongisto, Alina Solomon & Eija Lönnroos (2017). Physical activity and Alzheimer’s disease: a systematic review. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 72: 733-739.Google Scholar
  2. Zaldy S. Tan, Nicole L. Spartano, Alexa S. Beiser, Charles DeCarli, Sanford H. Auerbach, Ramachandran S. Vasan & Sudha Seshadri (2017). Physical activity, brain volume, and dementia risk: the Framingham Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 72: 789-795.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.psycholoog; voor meer informatie en reacties

Personalised recommendations