Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 13–13 | Cite as

Romantisch dineren in het verpleeghuis

  • Theo Royers
In de etalage
  • 141 Downloads

Samenvatting

Houdt het samenleven op als een partner naar het verpleeghuis verhuist? Nee, maar het wordt wel anders en dan moet je bedenken wat je graag wilt blijven doen met elkaar. Zo nodigt Ivo Meerstadt zijn Tineke tweemaal per week uit voor een romantisch diner. In het verpleeghuis.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations