Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 12–12 | Cite as

Veranderend gedrag is een verkeerde term voor probleemgedrag

  • Debby Gerritsen
Stelling
  • 123 Downloads

Samenvatting

Als professionals in de dementie- zorg zoeken we al jaren naar een goede term om gedrag van mensen met dementie aan te duiden dat belastend is voor hun omgeving en/ of henzelf. In die zoektocht naar een omschrijving die de lading dekt en alle betrokkenen recht doet, hebben al heel wat benamingen de ronde gedaan.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Debby Gerritsen
    • 1
  1. 1.redacteur van Denkbeeld en ouderenpsycholoog

Personalised recommendations