Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Wat ons bindt

  • Hugo van Waarde
Redactioneel
  • 140 Downloads

Samenvatting

Ze maakten zich grote zorgen, het echtpaar dat in maart voor het eerst naar het Alzheimer Café Almere kwam. Mevrouw had net te horen gekregen dat ze de ziekte van Alzheimer had en meneer kampte met ernstige hartproblemen.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Hugo van Waarde
    • 1
  1. 1.adjunct-hoofdredacteur

Personalised recommendations