Iedere Dag de Moeite Waard

Samenvatting

De afgelopen jaren is er in Nederland geëxperimenteerd met het uit Zweden afkomstige zorgconcept Iedere Dag de Moeite Waard. Het kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam evalueerde de ervaringen in twee zogeheten ‘proeftuinen’.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Susan Hupkens.

Additional information

Tekst Susan hupkens, robbert gobbens en marleen goumans; met medewerking van christine pijnappels, angela van hemert en paul bohyn.

Susan Hupkens en Marleen Goumans zijn respectievelijk promovenda/onderzoeker en programmadirecteur/lector Samenhang in de Ouderenzorg bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam.

Robbert Gobbens is als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen verbonden aan Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland.

Meer informatie: s.h.a.hupkens@hr.nl; www.hogeschoolrotterdam.nl (zoek op ‘iedere-dag-de-moeite-waard’).

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Hupkens, S., Gobbens, R., Goumans, M. et al. Iedere Dag de Moeite Waard. Denkbeeld 29, 28–31 (2017). https://doi.org/10.1007/s12428-017-0045-y

Download citation