Advertisement

Denkbeeld

, Volume 29, Issue 3, pp 28–31 | Cite as

Iedere Dag de Moeite Waard

 • Susan HupkensEmail author
 • Robbert Gobbens
 • Marleen Goumans
 • Met Van Medewerking
 • Christine Pijnappels
 • Angela Hemert
 • Paul Bohyn
De ervaringen in twee proeftuinen
 • 115 Downloads

Samenvatting

De afgelopen jaren is er in Nederland geëxperimenteerd met het uit Zweden afkomstige zorgconcept Iedere Dag de Moeite Waard. Het kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam evalueerde de ervaringen in twee zogeheten ‘proeftuinen’.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2017

Authors and Affiliations

 • Susan Hupkens
  • 1
  Email author
 • Robbert Gobbens
  • 2
  • 3
 • Marleen Goumans
  • 1
 • Met Van Medewerking
  • 4
 • Christine Pijnappels
  • 4
 • Angela Hemert
  • 2
 • Paul Bohyn
  • 2
 1. 1.Het Kenniscentrum ZorginnovatieDe Hogeschool RotterdamAmstellandThe Netherlands
 2. 2.Hogeschool InhollandHoofddorpThe Netherlands
 3. 3.Zonnehuisgroep AmstellandAmstelveenThe Netherlands
 4. 4.

Personalised recommendations