Skip to main content

Marck Haerkens brengt veiligheid van luchtvaart naar zorg

Een zorgverlenende vlieger of een vliegende zorgverlener?

Abstract

Je twee grootste interesses combineren in je uiteindelijke beroep; dat moet de ultieme droombaan creëren. En zo ging het voor Marck Haerkens (48). Zijn interesses? Geneeskunde en luchtvaart. Aan Critical Care vertelt de directeur van het jonge bedrijf Wings of Care hoe die combinatie mogelijk werd.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

de Waard, H. Marck Haerkens brengt veiligheid van luchtvaart naar zorg. CRITIC. CARE 7, 28–30 (2010). https://doi.org/10.1007/s12426-010-0075-4

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12426-010-0075-4