Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 40–45 | Cite as

SOCAV: persoonsgerichte zorg bij dementie

 • Sharissa H.A. CorporaalEmail author
 • Ralf C.V.J. Huijbregts
 • Maud J.L. Graff
Artikel
 • 44 Downloads

Samenvatting

Door het groeiend aantal mensen met dementie in onze maatschappij komen steeds meer zorgverleners met hen in aanraking. Een juiste omgang en benadering van mensen met (beginnende) dementie vraagt om specialistische kennis van het ziektebeeld en omgangsvormen bij cognitieve problematiek. De nieuwe zorgaanpak SOCAV is speciaal ontwikkeld voor zorgverleners van mensen met dementie. SOCAV is gericht op het behoud van identiteit, waardigheid, eigen regie en betekenisvolle dagelijkse vaardigheden bij cliënten met dementie. SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden, 4 strategieën die gebruikt kunnen worden om betekenisvolle activiteiten te behouden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de methode de eigen regie over het uitvoeren van betekenisvolle dagelijkse activiteiten en de tevredenheid daarmee vergroot, wat een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven bij mensen met dementie. In dit artikel nemen we de lezer mee in de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Sharissa H.A. Corporaal
  • 1
  Email author
 • Ralf C.V.J. Huijbregts
  • 2
 • Maud J.L. Graff
  • 3
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations