Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 22–32 | Cite as

Complex gedrag bij de ziekte van Huntington

  • Josine EngelsEmail author
  • Welmoed Liefrinck
Artikel
  • 14 Downloads

Samenvatting

Gedragsverandering is naast de meer in het oog springende motorische verschijnselen een van de centrale kenmerken van de ziekte van Huntington, een erfelijk progressieve aandoening met grote impact op alle levensdomeinen. Deze gedragsveranderingen zijn het gevolg van psychiatrische en cognitieve symptomen van de ziekte. De gedragsproblemen die hieruit voortkomen zijn zo complex en ingrijpend dat de omgang hiermee een specialistische benadering vraagt, waarbij zowel aandacht is voor de cliënt als de personen in diens omgeving.

Inleiding

De ziekte van Huntington is een dominant erfelijke progressieve neurodegeneratieve aandoening van de hersenen. De ziekte komt voor bij ongeveer 1700 personen in Nederland.1Topaz Overduin biedt in Katwijk en de brede regio al 50 jaar zorg aan mensen met de ziekte van Huntington in alle fasen van de ziekte. Ongeveer 20 cliënten maken wekelijks gebruik van de gespecialiseerde dagbehandeling en 80 cliënten ontvangen extramurale begeleiding en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations