Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 3–4, pp 228–236 | Cite as

De kracht van eenvoudige communicatie, tips voor de praktijk

 • Eldine Oosterberg
Article
 • 188 Downloads

Samenvatting

De organisatie van de zorg is steeds complexer, bovendien wordt er meer autonomie van de patiënt verwacht. Dit is niet alleen voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden een uitdaging. Maak als huisarts, naast het stellen van diagnose en beleid, óók het toetsen van begrip en haalbaarheid van uw adviezen tot uw corebusiness.

De toegankelijkheid van de taal is groter als het taalgebruik van de patiënt wordt overgenomen en abstracte formuleringen en medisch jargon worden vermeden. Daarbij leiden empathisch gedrag en het formuleren van positieve verwachtingen met betrekking tot het gekozen beleid tot betere gezondheidsuitkomsten. Aandacht voor eenvoudige communicatie in de huisartsenpraktijk is pas echt succesvol als het hele team bij de signalering betrokken wordt en dezelfde taal spreekt.

Literatuur

 1. 1.
  Heijmans M, Zwikker H, Heide I van der, Rademakers J. NIVEL Kennisvraag 2016: Zorg op maat. Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Utrecht: NIVEL; 2016.Google Scholar
 2. 2.
  Bass PF 3rd, Wilson JF, Griffith CH, Barnett DR. Residents’ ability to identify patients with poor literacy skills. Acad Med. 2002;77(10):1039–41.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Ee A van, Muijsenbergh METC van den. Supporting care for patients with low literacy skills. Huisarts Wet. 2017;60(5):208–11.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Maesschalck S de, Deveugele M, Willems S. The social gradient in doctor-patient. Communication. Int J Equity Health. 2012;11:12.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 5. 5.
  Bensing J. De nieuwe kleren van de huisarts. Huisarts Wet. 2007;50:470–3.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Prins M, Schoen T, Doggen C, Dijk L van, Dulmen S van. Het betrekken van het perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over geneesmiddelen en therapietrouw. Utrecht: NIVEL; 2008.Google Scholar
 7. 7.
  Rietmeijer C. Therapietrouw: who cares? Huisarts Wet. 2016;59(9):403–5.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. WRR-rapport, nr 79. Den Haag: WRR; 2017.Google Scholar
 9. 9.
  Klemmeier-Boekhout T, Schokker S. Inhaled therapy in asthma: need for correct inhaler technique and inhaler technique training. Ned Tijdschr Allerg Astma. 2015;15:150–4.Google Scholar
 10. 10.
  Schillinger D, et al. Closing the loop. Physician communication with diabetic patients who have low health literacy. Arch Intern Med. 2003;163(1):83–90.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Hojat M, Louis DZ, Markham FW, Wender R, Rabinowitz C, Gonella JS. Physicians’ empathy and clinical outcomes for diabetic patients. Acad Med. 2011;86(3):359–64.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Derksen F, Bensing J, Lagro-Janssen A. Effectiveness of empathy in general practice: a systematic review. Br J Gen Pract. 2013;63(606):e76–84.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Di Palma JA, Herrara JL. The role of effective clinician-patient communication in the management of irritable bowel syndrome and chronic constipation. J Clin Gastroenterol. 2012;46(9:748–51.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Lundy JM, Bikker A, Higgins M, Watt GC, Little P, Humphries GM, Mercer SW. General practitioners’ patient-centredness and responses to patients’ emotional cues and concerns: relationships with perceived empathy in areas of high and low socioeconomic deprivation. J Compassionate Health Care. 2015;2:2.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Laarhoven AIM van, Vogelaar ML, Wilder-Smith OH, Riel PLCM van, Kerkhof PCM van de, Kraaimaat FW, Evers AWM. Induction of nocebo and placebo effects on itch and pain by verbal suggestions. J Investig Dermatology. 2015;135:1234–43.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Peerdeman KJ, Laarhoven AIM van, Keij SM, Vase L, Rovers MM, Peters ML, Evers AWM. Relieving patients’ pain with expectation interventions: a meta-analysis. Pain. 2016;157(6):1179–91.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Colloca L, Finniss D. Nocebo effects, patient-clinician communication, and therapeutic outcomes. JAMA. 2012;307(6):567–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Mondaine N, Gontero P, Giubilei G, Lombardi G, Cai T, Gavazzi A, Bartoletti R. Finasteride 5 mg and sexual side effects: how many of these are related to nocebo phenomenon? J Sex Med. 2007;4(6):1708–12.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Bensing J, et al. Met het oog op kwaliteit: een internationaal observatieonderzoek naar de kwaliteit van communicatie vanuit het perspectief van de patiënt. Utrecht: NIVEL; 2009.Google Scholar
 20. 20.
  Schulz von Thun F. Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie. Groningen. Uitgevers B.V: Noordhoff; 2010.Google Scholar
 21. 21.
  Korte JD de, Nagelhout GE, Meer RM van der, Gelder BM van, Feenstra D, Willemsen MC. Themapublicatie: Sociaaleconomische verschillen in roken in Nederland 1988–2008. Den Haag: STIVORO; 2010.Google Scholar
 22. 22.
  Deventer ziekenhuis. Oktober 2017 Comfort talk: woorden als medicijn. https://www.dz.nl/afdelingen/medische_psychologie/comfort_talk/Paginas/Comfort-Talk.aspx. Geraadpleegd op 28 december 2017.
 23. 23.
  Nursing. 16 oktober 2017 Verpleegkundigen Deventer ZH gebruiken taal als medicijn. https://www.nursing.nl/verpleegkundigen-deventer-gebruiken-taal-als-medicijn. Geraadpleegd op 28 december 2017.
 24. 24.
  Lang E. A better patient experience through better communication. J Radiol Nurs. 2012;31(4):114–9.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 25. 25.
  Kessels RPC. Patients’ memory for medical information. J R Soc Med. 2003;96(5):219–22. May.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 26. 26.
  Makaryus AN, Friedman EA. Patients’ understanding of their treatment plans and diagnosis at discharge. Mayo Clin Proc. 2005;80(8):991–4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. 27.
  Kramer A. Laaggeletterdheid. In: Muijsenbergh M van den, Oosterberg E, redactie. Huisartsenzorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren. Utrecht: NHG/Pharos; 2016.Google Scholar
 28. 28.
  Oosterberg E, Bakx J, Bommel H van, Elbrink S. Visueel voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden. Tijdschr Praktijkondersteun. 2012;6:150–4.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Het nut van andermans keuken, praktijkperikel. Medisch Contact 2017 16 maart;11.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations