Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 3–4, pp 309–319 | Cite as

Goede voorbeelden van samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het sociaal domein

 • Majorie de Been
 • Karen Hosper
Article
 • 105 Downloads

Samenvatting

Sociaal kwetsbare patiënten hebben vaak meer nodig dan alleen medische zorg en advies. Problemen op het terrein van huisvesting, inkomen, werk en relaties spelen een rol bij hun gezondheid. Een goede onderlinge verwijzing en samenwerking tussen eerste lijn en het wijkteam is nodig en draagt bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen én een minder zware belasting van de huisarts. In deze bijdrage vindt u voorbeelden van samenwerking tussen professionals in de huisartsenpraktijk en hun collega’s in de wijkteams. Deze samenwerking is met name gericht op een meer effectieve persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning aan de patiënten in een achterstandssituatie.

Literatuur

 1. 1.
  Toekomstvisie Huisartsenzorg. Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 ‘Modernisering naar menselijke maat’. Utrecht: NHG/LHV; 2012.Google Scholar
 2. 2.
  Muijsenbergh M van den, Oosterberg E. Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Praktische tips en inspirerende voorbeelden. Utrecht: NHG en Pharos; 2016.Google Scholar
 3. 3.
  Enden T van den, Kooiman A, Meijer M de, Udo N. Organisatievormen en positionering van (wijk)teams. Overwegingen en ervaringen van gemeenten in beeld. Utrecht: Integraal Werken in de Wijk (IWW); 2017.Google Scholar
 4. 4.
  Hassel D van, Batenburg R, Velden L van der. Praktijkondersteuners (POH’s) in beeld: Aantallen, kenmerken en geografische spreiding in Nederland. Rapport. Utrecht: NIVEL; 2016.Google Scholar
 5. 5.
  Landelijke Huisartsen Vereinigung. Functie- en competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ. Utrecht: LHV; 2014.Google Scholar
 6. 6.
  NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Rapport POH Transitie, 20 april 2017.Google Scholar
 7. 7.
  Meije D, Peterse A, Sinnema H. De match tussen bewoner en welzijnsactiviteit. Utrecht: Trimbos-instituut en Combiwell; 2017.Google Scholar
 8. 8.
  Scherpbier-de Haan ND. Communitiy of practice: leren dicht bij huis. Huisarts Wet. 2017;60(11):584–5.Google Scholar
 9. 9.
  Leemrijse C, Bakker D de, Schoenmakers T. Overvecht Gezond! Theoretische onderbouwing van de integrale aanpak ‘krachtige basiszorg’ in de Utrechtse wijk Overvecht. Utrecht: NIVEL; 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillenUtrechtNederland

Personalised recommendations