Advertisement

Bijblijven

, Volume 34, Issue 3–4, pp 299–308 | Cite as

Samenwerken aan veilig medicijngebruik bij laaggeletterde patiënten in de eerste lijn

 • Gudule M. Boland
 • Jolanda J. C. van der Velden
Article

Samenvatting

Meer dan de helft van de patiënten in de apotheek heeft moeite met het begrijpen en onthouden van informatie over medicatie verstrekt door huisarts en apotheker(sassistente). Een onderliggende oorzaak is dat veel van deze patiënten laaggeletterd zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Het is belangrijk dat zorgverleners deze patiënten herkennen en hun communicatie zo aanpassen dat die beter aansluit bij de patiënt. Begrijpelijke uitleg en goede follow-up zijn belangrijk om medicatiefouten en therapieontrouw te voorkomen. Samenwerking tussen huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige is daarbij van belang voor continuïteit van zorg.

Literatuur

 1. 1.
  Visser E de. Huisartsen worden soms wanhopig van patiënten die medicijnen slecht innemen. 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een gezonder Nederland. Bilthoven: RIVM; 2014.Google Scholar
 3. 3.
  Erasmus MC (Rotterdam), NIVEL (Utrecht), Radboudumc (Nijmegen), PHARMO (Utrecht). Eindrapport: Vervolgonderzoek medicatieveiligheid. 2017.Google Scholar
 4. 4.
  Kamisetti S. Interviews over veilig medicijngebruik met laaggeletterde respondenten met een chronische aandoening. Niet gepubliceerd rapport in opdracht van Pharos. 2016.Google Scholar
 5. 5.
  Dijk L van, Huis A, Groot K de, Vervloet M, Lescure D, Francke A. Bevorderen van medicatietrouw door verpleegkundigen en verzorgenden: knelpuntenanalyse. Utrecht: NIVEL; 2017.Google Scholar
 6. 6.
  Koster ES, Philbert D, Bouvy ML. Health literacy among pharmacy visitors in the Netherlands. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015;24(7):716–21.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Maghroudi E, Borgsteede S, Dijk L van, Rademakers J, Boland G, Velden J van der, et al. Begrijpelijkheid van instructies op de etiketten van geneesmiddelen. 2018. Paper VIOT.Google Scholar
 8. 8.
  Maghroudi E, Hooijdonk C van, Journée-Gilissen M, Borgsteede S. Etiketteksten op de schop voor beter begrip van patiënt. Pharm weekbl. 9 maart 2018;10:153.Google Scholar
 9. 9.
  Abdi A. Approaches and Communication Techniques to Improve Selfmanagement and Safe Medication Use in COPD Patients with Limited Health Literacy. Master Thesis. Amsterdam: VUmc; 2017.Google Scholar
 10. 10.
  Brink-Muinen A van den, Dulmen AM van. Factoren gerelateerd aan farmacotherapietrouw van chronisch zieken – resultaten van studies uitgevoerd in Nederland sinds 1990. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 11. 11.
  Long Alliantie Nederland. Goed gebruik Inhalatiemedicatie. Astma en COPD. 2014.Google Scholar
 12. 12.
  Overmars M. Use it or lose it geldt óók voor lezen en schrijven. UA. 2016;6:10–1.Google Scholar
 13. 13.
  Meeuwesen L, Harmsen J. Valkuilen in de multiculturele huisartsenpraktijk: het ‘stille’ gesprek. Mod Med. 2017;2:34–8.Google Scholar
 14. 14.
  Kesselheim AS, et al. Burden of changes in pill appearance for patients receiving generic cardiovascular medications after myocardial infarction. Cohort and nested case-control studies. Ann Intern Med. 2014;161:96–103.  https://doi.org/10.7326/M13-2381.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Gudule M. Boland
  • 1
 • Jolanda J. C. van der Velden
  • 1
 1. 1.PharosUtrechtNederland

Personalised recommendations