Advertisement

Bijblijven

, Volume 33, Issue 7–8, pp 487–497 | Cite as

(Begeleide) intervisie

 • Moniek van den EndeEmail author
Article
 • 993 Downloads

Samenvatting

Praten over problemen in het werk en steun ondervinden van collega’s zijn mede de aanzet voor het ontstaan van intervisie. Deze bijdrage begint met de ontstaansgeschiedenis van intervisie, vervolgens wordt beschreven wat intervisie precies is en welke methoden er worden gebruikt. Wat levert het eigenlijk op? Ten slotte komt aan de orde wat er is nodig om een goedlopende intervisiegroep te vormen.

Literatuur

 1. 1.
  Balint Nederland. Geschiedenis. Website van de landelijke Balint vereniging in Nederland 2017. Beschikbaar via: http://www.balintnederland.nl/index.php/balint-nederland/geschiedenis. Geraadpleegd op: 2 mei 2017.
 2. 2.
  Osselen E van, Helsloot RSM, Werf GTh van der, Zalinge EAB. De dokter als medicijn: zeventig jaar timmeren aan de arts-patiëntrelatie. Huisarts Wet. 2016;4:176–9.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Hendriksen J. Intervisie bij werkproblemen. Soest: Uitgeverij Nelissen; 2003.Google Scholar
 4. 4.
  Hendriksen J. Handboek Intervisie. Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen; 2009.Google Scholar
 5. 5.
  Dokter HJ, Verhage F. De dokter als medicijn. Ervaringen in het werk met groepen huisartsen. Utrecht: NHG; 1991.Google Scholar
 6. 6.
  Themanummer arts-patiëntrelatie. Huisarts en Wetenschap 1999;42(12).Google Scholar
 7. 7.
  Alting von Geusau W, Runia E. De prijs van het aardig zijn. NHG-publikaties nr. 5. Utrecht: NHG; 1999.Google Scholar
 8. 8.
  Benthem G. Intervisie onder begeleiding: Positieve ervaringen in Limburg. Huisarts en Wetenschap 2005;48(2):962–63.Google Scholar
 9. 9.
  Pronk P. Groeien in je vak door intervisie. De Dokter 2012;20:20–2.Google Scholar
 10. 10.
  Bellersen M, Kohlmann I. Praktijkboek intervisie. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2013.Google Scholar
 11. 11.
  Neeleman M. De drietrapsmodel. Een oplossingsgericht intervisiemodel. 2009. Beschikbaar op: www.oplossingsgericht.nu/.../Herman-Prust-intervisie-model-HP-10.doc. Geraadpleegd op: 2 mei 2017.Google Scholar
 12. 12.
  Bannink F. Positieve supervisie en intervisie. Amsterdam: Hogrefe; 2012.Google Scholar
 13. 13.
  Beek B van de, Schaub-Jong M de. Intervisie leren. Een methode voor professionele ontwikkeling. 2e druk. Amsterdam: Boom Uitgevers; 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.DuivendrechtNederland

Personalised recommendations