Bijblijven

, Volume 28, Issue 7, pp 62–68 | Cite as

Colorectaal carcinoom

 • L. Colemont
Article

Samenvatting

Darmkanker heeft geen al te beste reputatie. Een sluipmoordenaar die dagelijks dertien Nederlanders doodt, kan immers op weinig sympathie rekenen. Toch beschikken we over wapens om de strijd aan te gaan en het dodental drastisch te doen dalen. Een eenvoudige test van de ontlasting in combinatie met een darmonderzoek kan erg doeltreffend zijn. Er zijn voldoende studies die dit hebben aangetoond en er is ook geen gebrek aan richtlijnen. Er gaapt echter nog steeds een grote kloof tussen theorie en praktijk en in vergelijking met andere landen hebben we nog een lange weg af te leggen. Informatie en voorlichting zijn cruciaal in de strijd tegen darmkanker.

Literatuur

 1. Adelstein B, Macaskill P, Chan S, Katelaris P, Irwig L. Most bowel cancer symptoms do not indicate colorectal cancer and polyps: a systematic review. BMC Gastroenterol 2011;11:65.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Boyle P, Vainio H, Smith R, Benamouzig R, Lee W, Segnan N, et al. Workgroup I: criteria for screening. UICC International Workshop on Facilitating Screening for Colorectal Cancer, Oslo, Norway (29 and 30 June 2002). Ann Oncol 2005;16:25-30.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Colemont L. Samen sterk tegen darmkanker. Gent: Luster; 2011. Beschikbaar via: http://issuu.com/stopdarmkanker/docs/stopdarmkanker.
 4. Diamond S, Enestvedt B, Jiang Z, Holub J, Gupta M, Lieberman D, et al. Adenoma detection rate increases with each decade of life after 50 years of age. Gastrontest Endosc 2011;74:135-40.CrossRefGoogle Scholar
 5. Graser A, Stieber P, Nagel D, Scha¨fer C, Horst D, Becker C, et al. Comparison of CT colonography, colonoscopy, sigmoidoscopy and faecal occult blood tests for the detection of advanced adenoma in an average risk population. Gut 2009;58:241-8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Hardcastle J, Chamberlain J, Robinson M, Moss S, Amar S, Balfour T, et al. Randomised controlled trial of faecal-occult-blood screening for colorectal cancer. Lancet 1996;348:1472-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Hol L, Leerdam M van, Ballegooijen M van, Vuuren A van, Dekken H van, Reijerink J, et al. Screening for colorectal cancer: randomised trial comparing guaiac-based and immunochemical faecal occult blood testing and flexible sigmoidoscopy. Gut 2010;59:62-8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Kronborg O, Fenger C, Olsen J, Jorgensen O, Sondergaard O. Randomised study of screening for colorectal cancer with faecal occult-blood test. Lancet 1996;348:1467-71.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Langenbach M, Schmidt J, Neumann J, Zirngibl H. Delay in treatment of colorectal cancer: multifactorial problem. World J Surg 2003;27:304-8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Mandel J, Bond J, Church T, Snover D, Bradley G, Schuman L, et al. Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood. N Engl J Med 1993;328:1365-71.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Quintero E, Castells A, Bujanda L, Cubiella J, Salas D. Colonoscopy versus fecal immunochemical testing in colorectal-cancer screening. N Engl J Med 2012; 366:697-706.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Rossum L van, Rijn A van, Laheij R, Oijen M van, Fockens P, Krieken H van, et al. Random comparison of guaiac and immunochemical fecal occult blood tests for colorectal cancer in a screening population. Gastroenterology 2008;135:82-90.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Schoen R, Pinsky P, Weissfeld J, Yokochi L, Church T, Laiyemo A, et al. Colorectal-cancer incidence and mortality with screening flexible sigmoidoscopy. N Engl J Med 2012;366:2345-57.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Wang A, Clouston S, Rubin M, Colen C, Link B. Fundamental causes of colorectal cancer mortality: the implications of informational diffusion. The Milbank Quarterly 2012;90:592-618.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Young G, Cole S. Which fecal occult blood test is best to screen for colorectal cancer? Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2009;6:140-1.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • L. Colemont
  • 1
 1. 1.Diensthoofd Gastro-enterologieSint-Vincentiusziekenhuis, AntwerpenAntwerpenThe Netherlands

Personalised recommendations