Bijblijven

, Volume 28, Issue 5, pp 40–46

Inspanningsastma

  • G. van Roekel
Article

DOI: 10.1007/s12414-012-0041-3

Cite this article as:
van Roekel, G. Bijblijven (2012) 28: 40. doi:10.1007/s12414-012-0041-3
  • 42 Downloads

Samenvatting

Inspanningsastma (EIA) en luchtwegvernauwing zonder atopie tijdens inspanning (EIB) komen vaak voor. Tachtig tot negentig procent van de astmapatiënten met een atopische voorgeschiedenis heeft ook inspanningsastma. Het uitoefenen van inspanning veroorzaakt bij astmapatiënten een prikkel die tot luchtwegvernauwing aanleiding kan geven. Bij astmapatiënten die slecht ingesteld zijn op medicatie neemt de luchtwegobstructie bij geringere inspanning vaak toe. Bij (top)sporters zonder een atopie komt bij intensieve sportbeoefening met een hoog ademminuutvolume regelmatig een bronchusobstructie voor. Koude en droge lucht vormen tijdens het uitoefenen van de sport een extra risico op bronchusobstructie. De verklaring kent twee hypotheses: de hyperosmolaire, waarbij door uitdroging de osmolariteit stijgt, wat indirect een prikkel is voor mestcellen om mediatoren vrij te laten komen. De tweede is hyperemie na inspanning, waarbij vocht uit de capillairen in de bronchuswand dringt en zo een luchtwegvernauwing veroorzaakt. De behandeling is vergelijkbaar met die van astma. Tot besluit wordt een praktische strategie voor de diagnose en behandeling van EIA en EIB beschreven.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • G. van Roekel
    • 1
  1. 1.UMC St RadboudNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations