Bijblijven

, Volume 27, Issue 5, pp 38–42 | Cite as

Chronisch kathetergebruik

 • H.J. van de Sande
Article
 • 1.2k Downloads

Samenvatting

‘Alles beter dan een katheter’ wordt weleens gezegd. Men doelt dan op de complicaties van een chronische verblijfskatheter en het feit dat deze leidt tot een kortere levensverwachting. De indicaties bestaan slechts uit blaasretentie en een onbehandelbaar blaasresidu van meer dan 200 ml. Incontinentie of decubitus zijn geen indicaties voor een katheter. Intermitterende katheterisatie moet altijd eerst nagestreefd worden.

In dit artikel worden de complicaties van een blaaskatheter besproken. De belangrijkste zijn: verstopping, lekkage, hematurie en urineweginfecties. Blaasspoelen dient alleen bij hematurie te worden gedaan en niet bij verstopping. Bij verstopping kan de katheter worden gespoeld en is een kleine hoeveelheid van 10 cc fysiologisch zout al voldoende. Profylactisch antibioticagebruik bij een verblijfskatheter is obsoleet. Bij het verwijderen van een blaaskatheter zijn blaastraining en profylactisch antibioticagebruik verlaten.

Literatuur

 1. 1.
  Verenso. Richtlijn Blaaskatheters, langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten met complexe multimorbiditeit. Utrecht: Verenso, 2011.Google Scholar
 2. 2.
  Cools HJM. De eliminatie van bacteriën uit de blaas. Ned Tijdschr Geneeskd 1984;128:39.Google Scholar
 3. 3.
  Nitti VW. Pressure flow urodynamic studies: the gold standard for diagnosing bladder outlet obstruction. Rev Urol 2005;7 Suppl 6:S14–21.PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Hudson E, Murahata RI. The ‘no-touch’ method of intermittent urinary catheter insertion: can it reduce the risk of bacteria entering the bladder? Spinal Cord 2005;43:611–4.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Ichsan J, Hunt DR. Suprapubic catheters: a comparison of suprapubic versus urethral catheters in the treatment of acute urinary retention. Aust NZ Surg 1987;57:33–6.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Tenke P, Kovacs B, Bjerklund Johansen TE, Matsumoto T, Tambyah PA, et al. European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrobial Agents 2008;31S:68–78.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Niël-Weise BS, Broek PJ van den. Urinary catheter policies for long-term bladder drainage. Cochrane Database Syst Rev 2009, Issue 1:CD004201.pub2.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • H.J. van de Sande
  • 1
 1. 1.Zorgcentrum Antonius Binnenweg RotterdamRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations