Advertisement

Geoheritage

pp 1–13 | Cite as

Contribution to the Assessment of Geomorphosites in the Czech Republic (a Case Study of the North-eastern Part of the Novohradské Mountains)

 • Jiří Rypl
 • Karel Kirchner
 • Renata Ryplová
Original Article

Abstract

It is widely accepted these days that to a nature conservation protection of an abiotic nature, less attention is payed than to the protection of a biotic nature. But components and processes of an abiotic nature are together with human activities deciding factors influencing significantly the landscape in general. Hence, it is necessary to inventory, identify, and evaluate specific geological and geomorphological sites in order to protect abiotic nature. For these purposes, the concept of geomorphosites may be used. This contribution brings new information from the territory of the north-eastern part of the Novohradské Mountains, aimed on the issues of geomorphosites. Geoheritage values which were attributed to the individual localities in the target territory can serve as a significant foundation and source of the information for the appropriate authorities for the management of these geomorphologically interesting localities.

Keywords

Assessment Abiotic nature Geodiversity Geomorphosites Geoheritage values 

Notes

Acknowledgments

Special thanks to Cynthia Jonas for notes and revisions.

Funding Information

The article would not have been without the financial support of the grant of University of South Bohemia no. 160/2016/S.

References

 1. Act No. 114/1992 Collection of Laws of the Czech RepublicGoogle Scholar
 2. Balatka B, Kalvoda J (2006) Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografie, Praha 79 pGoogle Scholar
 3. Cháb J, Breitr K, Fatka O, Hladil J, Kalvoda J, Šimůnek Z, Štroch P, Vašíček Z, Zajíc J, Zapletal J (2008) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu (p. 284). – Vydavatelství České geologické služby, PrahaGoogle Scholar
 4. Chábera S, Huber KH (1999) Beispiele kryogener Verwitterungs – und Abtragungsformen im Eisgarner Granit. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy 39(1–2):5–17Google Scholar
 5. Culek M (ed) (1996) Biogeografické členění České republiky I. díl. Enigma, Praha. 347 pGoogle Scholar
 6. Demek J, Mackovčin P (eds) (2006) Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Agentura ochrany a přírody krajiny České republiky. Brno. 584 pGoogle Scholar
 7. Demek J, Kirchner K, Mackovčin P, Slavík P (2011) Geomorphodiversity derived by a GIS-based geomorphological map: case study the Czech Republic. Z Geomorphol 55(4):415–436.  https://doi.org/10.1127/0372-8854/2011/0058 CrossRefGoogle Scholar
 8. Gray M (2013) Geodiversity: valuing and conserving abiotic nature, 2nd Edn. Wiley Blackwell, p 508Google Scholar
 9. Heřmánek R, Matějka D (1998) Granites of the Novohradské hory Mts. and surrounding area. Acta Univ Carol Geol 42:262–263Google Scholar
 10. Huber KH (1999) Zum Formenchatz der Granitverwitterung und – abtragung im nordwestlichen Waldviertel. In: Steininger FF (ed) Erdgeschichte des Waldviertels. Waldviertler Heimatbund, Horn, pp 113–132Google Scholar
 11. Kirchner K, Kubalíková L (2011) Evaluation of geoheritage in the Western part of Podyjí National Park, Czech Republic. Rev Geomorfologie 13:51–58Google Scholar
 12. Kubalíková L (2012) Koncepce geomorphosites v kontextu ochrany neživé přírody. Technická univerzita v Liberci. Liberec. 100 pGoogle Scholar
 13. Kubalíková L (2016) Geomorphological heritage and geoconservation in the Czech Republic. In: Pánek T, Hradecký J (eds) Landscapes and landforms of the Czech Republic. World geomorphological landscapes. Springer International Publishing AG, Switzerland, pp 387–398Google Scholar
 14. Migoń P (2004) Etching, etchplain and etchplanation. In: Goudie A S: Encyclopedia of geomorphology, vol 1. Routledge, London, pp 345–347Google Scholar
 15. Migoń P, Różycka M, Michniewicz A (2017) Conservation and geotourism perspectives at granite geoheritage sites of Waldviertel, Austria. Geoheritage 10:11–21.  https://doi.org/10.1007/s12371-017-0219-2 Google Scholar
 16. Němeček J, Rohošková M, Macků J, Vokoun J, Vavříček D, Novák P (2001) Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Česká zemědělská univerzita, Praha 79 pGoogle Scholar
 17. Pánek T, Hradecký J (eds) (2016) Landscapes and landforms of the Czech Republic. World geomorphological landscapes. Springer International Publishing AG, Switzerland 422 pGoogle Scholar
 18. Panizza M (2001) Geomorphosites: concepts, methods and example of geomorphological survey. Chin Sci Bull 46(Suppl):4–6.  https://doi.org/10.1007/BF03187227 CrossRefGoogle Scholar
 19. Panizza M (2009) The geomorphodiversity of the Dolomites (Italy): A key of geoheritage assessment. Geoheritage 1(1):33–42.  https://doi.org/10.1007/s12371-009-0003-z CrossRefGoogle Scholar
 20. Panizza M, Piacente S (2008) Geomorphosites and geotourism. Rev Geogr Acad 2–1:5–9Google Scholar
 21. Pavlíček V (2004) Geologie Novohradských hor. In: Kubeš J (ed) Krajina Novohradských hor – fyzicko-geografické složky krajiny. Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, České Budějovice, pp 9–45Google Scholar
 22. Peštová A (2015) Hodnocení geomorfologických lokalit v severovýchodní části Pohořské hornatiny (Novohradské hory) pomocí koncepce geomorphosites. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích České Budějovice. 74 pGoogle Scholar
 23. Pralong J-P (2004) Valorisation et vulgarisation des sciences de la Terre: les concepts de temps et d’espace et leur application à la randonnée pédestre´. In E. Reynard, E., Holzmann, C., Guex, D., Summermatter. N. (eds.): Géomorphologie et tourisme, Actes de la Réunion annuelle de la Société Suisse de Géomorphologie. Lausanne. pp 115–127. Institut de Géographie. Travaux et RecherchesGoogle Scholar
 24. Pralong J-P (2005) A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites. Géomorphol Relief Process Environ 11(3):189–196.  https://doi.org/10.4000/geomorphologie.350 CrossRefGoogle Scholar
 25. Reynard E (2005) Géomorphosites et paysages. Géomrphol Relief Process Environ 11(3):181–188CrossRefGoogle Scholar
 26. Reynard E, Brilha J (eds) (2018) Geoheritage assessment, protection, and management. Elsevier, Amsterdam 482 pGoogle Scholar
 27. Reynard E, Panizza M (2005) Géomorphosites: définition, évaluationet cartographie. Géomorphol Relief Process Environ 11–3:175–177Google Scholar
 28. Reynard E, Fontana G, Kozlik L, Scapozza C (2007) A method for assessing the scientific and additional values of geomorphosites. Geograph Helv 62(3):148–158.  https://doi.org/10.5169/seals-72993 CrossRefGoogle Scholar
 29. Reynard E, Coratza P, Regolini-Bissig G (2009) Geomorphosites. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Mnichov 240 pGoogle Scholar
 30. Reynard E, Coratza P, Fabien H (2016) Current research on geomorphosites. Geoheritage 8(1):1–3.  https://doi.org/10.1007/s12371-016-0174-3 CrossRefGoogle Scholar
 31. Rypl J (2015) Geomorphologically significant sites of the Novohradské hory Mts. Lambert Academic Publishing, Czech Republic 111 pGoogle Scholar
 32. Rypl J, Kirchner K (2017) Appl Ecol Environ Res 15(3):1537–1550. Scientific values of landforms as the basis for the declaration of protected sites (a case study of Mt. Kraví hora in the Novohradské hory Mts., Czech Republic.  https://doi.org/10.15666/aeer/1503_15371550 CrossRefGoogle Scholar
 33. Rypl J, Kirchner K, Dvořáčková S (2014) Geomorphological inventory of rock landforms on Mt. Kamenec in the Novohradské hory Mts. (the Czech Republic). Carpath J Earth Environ Sci 9–3:253–260Google Scholar
 34. Rypl J, Kirchner K, Dvořáčková S (2016) Geoheritage 8(4):393–400. Geomorphological inventory as a tool for proclaiming geomorphosite (a case study of Mt. Myslivna in the Novohradské hory Mts.—Czech Republic.  https://doi.org/10.1007/s12371-015-0169-5 CrossRefGoogle Scholar
 35. Rypl J, Kirchner K, Blažek M (2017) The spatial distribution of rock landforms in the Pohořská Mountains (Pohořská hornatina), Czech Republic. Acta Geogr Slov 57(2):45–55.  https://doi.org/10.3986/AGS.1184 CrossRefGoogle Scholar
 36. Šefrna L (2004) Půdy Novohradských hor. In: Kubeš J (ed) Krajina Novohradských hor – fyzicko-geografické složky krajiny. Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, České Budějovice, pp 46–55Google Scholar
 37. Staník E (1991) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1:25,000, list 33-131 Nové Hrady (p. 43). – Český geologický ústav, PrahaGoogle Scholar
 38. Traczyk A, Migoń P (2000) Cold–climate landform patterns in the Sudetes. Effects of lithology, relief and glacial history. Acta Univ Carol Geogr 35(Supplementum):185–210Google Scholar
 39. Vrána S (1987) Základní geologická mapa ČSSR, list 32-244 Benešov nad Černou. Ústřední ústav geologický, PrahaGoogle Scholar
 40. Weber K, Duyster J (1990) Moldanubian zone of the Waldviertel, Lower Austria. In: International Conference on Paleozoic Orogens in Central Europe, Göttingen. p. 99–114Google Scholar

Copyright information

© The European Association for Conservation of the Geological Heritage 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Geography, Faculty of EducationUniversity of South BohemiaČeské BudějoviceCzech Republic
 2. 2.Institute of Geonics of the Czech Academy of SciencesBrnoCzech Republic
 3. 3.Department of Biology, Faculty of EducationUniversity of South BohemiaČeské BudějoviceCzech Republic

Personalised recommendations