Skip to main content

High Plant Diversity of Grasslands in a Landscape Context: A Comparison of Contrasting Regions in Central Europe

Abstract

Some regions and habitats harbour high numbers of plant species at a fine scale. A remarkable example is the grasslands of the White Carpathian Mountains (Czech Republic), which holds world records in local species richness; however, the causes are still poorly understood. To explore the landscape context of this phenomenon and its relationships to diversity patterns at larger scales, we compared diversity patterns in grasslands and other vegetation types in the White Carpathians with those in nearby regions lacking extremely species-rich grasslands, using data from vegetation plots and flora grid mapping of entire landscapes. Although small-scale species richness of grasslands and ruderal/weed vegetation of the White Carpathians was higher than in the nearby regions, the number of grassland and ruderal/weed species in the regional flora of the White Carpathians was not. Diversity of forests was not higher in this region at any scale. Thus the remarkably high local species richness of the White Carpathian grasslands does not result from a larger grassland species pool in the region, but from the fine-scale co-occurrence of many grassland species in this landscape, which results in the formation of grassland communities that are locally rich but with similar species composition when comparing different sites (i.e. high alpha but low beta diversity). This pattern can be partly attributed to the large total area of these grasslands, which reduces random extinctions of rare species, low geological diversity, which enables many species to occur at many sites across the landscape, and high land-cover diversity, which supports mixing of species from different vegetation types.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8

References

 • Akatov V, Chefranov S, Akatova T (2005) The relationship between local species richness and species pool: a case study from the high mountains of the Greater Caucasus. Pl Ecol 181:9–22

  Article  Google Scholar 

 • Batík P (1992) Geologická mapa Národního parku Podyjí (Geological map of the Podyjí National Park). Český geologický ústav, Praha

 • Bossard M, Feranec J, Otahel J (2000) CORINE land cover technical guide – addendum 2000. European Environment Agency, Copenhagen

  Google Scholar 

 • Buday T, Zoubek V, Kodym O, Cicha I, Paulík J, Dvořák J, Chmelík F, Jaroš J, Kalásek J, Matějka A (1996) Geologická mapa ČR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. Měřítko 1 : 200 000. List Brno (Geological map of the Czech Republic. Map of pre-Quarternary formations. Scale 1 : 200 000. Sheet Brno). Český geologický ústav, Praha

 • CENIA (2011) Czech Environmental Information Agency, geodata owner and manager. Available at: www.cenia.cz

 • Chiarucci A, Bacaro G, Rocchini D, Ricotta C, Palmer MW, Scheiner SM (2009) Spatially constrained rarefaction: incorporating the autocorrelated structure of biological communities into sample-based rarefaction. Community Ecol 10:209–214

  Article  Google Scholar 

 • Chytrý M (2012) Vegetation of the Czech Republic: diversity, ecology, history and dynamics. Preslia 84:427–504

  Google Scholar 

 • Chytrý M, Rafajová M (2003) Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation plot-data. Preslia 75:1–15

  Google Scholar 

 • Chytrý M, Vicherek J (1995) Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. Academia, Praha

 • Chytrý M, Grulich V, Tichý L, Kouřil M (1999) Phytogeographical boundary between the Pannonicum and Hercynicum: a multivariate analysis of landscape in the Podyjí/Thayatal National Park, Czech Republic/Austria. Preslia 71:1–19

  Google Scholar 

 • Collins MD, Simberloff D (2009) Rarefaction and nonrandom spatial dispersion patterns. Environm Ecol Stat 16:89–103

  Google Scholar 

 • Colwell RK, Mao CX, Chang J (2004) Interpolating, extrapolating, and comparing incidence-based species accumulation curves. Ecology 85:2717–2727

  Article  Google Scholar 

 • Čtyroký P, Danihelka J, Chytil J, Chytilová D, Kmet J, Kroupa O, Ložek V, Plánka L, Petruš J (2007) Pálava. In Mackovčin P, Jatiová M, Demek J, Slavík P et al. (eds) Chráněná území ČR 9. Brněnsko (Protected areas of the Czech Republic 9. Brno region). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR and EkoCentrum Brno, Praha, pp 725–780

 • Danihelka J, Grulich V (eds) (1996) Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995) (Ergebnisse des Floristischen Kurses in Břeclav (1995)). Zprávy Čes Bot Společn 31, Suppl. 1996/1:1–86

  Google Scholar 

 • Danihelka J, Grulich V, Šumberová K, Husák Š, Čáp J (1995) O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě (On the distribution of some vascular plants in southernmost Moravia). Zprávy Čes Bot Společn 30, Suppl. 1995/1:29–102

 • Danihelka J, Šumberová K (2004) O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II (On the distribution of some vascular plants in southernmost Moravia (Czech Republic) II). Příroda 21:117–192

  Google Scholar 

 • Dengler J, Jansen F, Glöckler F, Peet RK, De Cáceres M, Chytrý M, Ewald J, Oldeland J, Lopez-Gonzalez G, Finckh M, Mucina L, Rodwell JS, Schaminée JHJ, Spencer N (2011) The Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD): a new resource for vegetation science. J Veg Sci 22:582–597

  Article  Google Scholar 

 • Eriksson O (1993) The species pool hypothesis and plant community diversity. Oikos 68:371–374

  Article  Google Scholar 

 • Eriksson O, Cousins SAO, Bruun HH (2002) Land-use history and fragmentation of traditionally managed grasslands in Scandinavia. J Veg Sci 13:743–748

  Article  Google Scholar 

 • Futák P, Šimša M, Piro Z, Jongepierová I (2008) Historie obhospodařování (History of farming). In Jongepierová I (ed) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp 38–45

 • Gotelli NJ, Colwell RK (2001) Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. Ecol Lett 4:379–391

  Article  Google Scholar 

 • Grulich V (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí/Thayatal. (Verbreitungsatlas der Gefässpflanzen des Nationalparks Thayatal). Masarykova univerzita, Brno

 • Hájek M (1998) Mokřadní vegetace Bílých Karpat (The wetland vegetation in the White Carpathians). Sborn Přírod Klubu Uherské Hradiště, Suppl 4:31–57

  Google Scholar 

 • Hájková P, Roleček J, Hájek M, Horsák M, Fajmon K, Polák M, Jamrichová E (2011) Prehistoric origin of the extremely species-rich semi-dry grasslands in the Bílé Karpaty Mts (Czech Republic and Slovakia). Preslia 83:185–204

  Google Scholar 

 • Hettenbergerová E, Hájek M (2011) Is species richness of small fens influenced by the spatial mass effect? Community Ecol 12:202–209

  Article  Google Scholar 

 • Hrnčiarová T, Mackovčin P, Zvara I et al. (eds) (2010) Atlas krajiny České republiky (Landscape atlas of the Czech Republic). MŽP, Praha, VÚKOZ, Průhonice

 • Huston MA (1994) Biological diversity: the coexistence of species on changing landscapes. Cambridge University Press, Cambridge

  Google Scholar 

 • Jongepier JW, Jongepierová I (2009) The White Carpathian wild flower grasslands, Czech Republic. In Veen P, Jefferson R, de Smidt J, van der Straaten J (eds) Grasslands in Europe of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, pp 186–195

  Google Scholar 

 • Jongepier JW, Pechanec V (2006) Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty (Distribution atlas of vascular plants of the White Carpathians Protected Landscape Area). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou

 • Jongepierová I (ed) (2008) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou

 • Klimeš L (1997) Druhové bohatství luk v Bílých Karpatech (Species richness of meadows in the Bílé Karpaty Mts). Sborn Přírod Klubu Uherské Hradiště 2:31–42

  Google Scholar 

 • Klimeš L (2008) Druhové bohatství luk (Species diversity of grasslands). In Jongepierová I (ed) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou pp 89–94

 • Klimeš L, Jongepierová I, Jongepier JW (2000) The effect of mowing on a previously abandoned meadow: a ten-year experiment. Příroda 17:7–24

  Google Scholar 

 • Klimeš L, Hájek M, Mudrák O, Dančák M, Preislerová Z, Hájková P, Jongepierová I, Klimešová J (2013) Effects of changes in management on resistance and resilience in three grassland communities. Appl Veg Sci 16:640–649

  Google Scholar 

 • Klimeš L, Hájek M, Hájková P, Rozbrojová Z (2008) Vliv kosení na flóru a vegetaci (Impact of mowing on flora and vegetation). In Jongepierová I (ed) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the white Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp 325–345

 • Kohn DD, Walsh DM (1994) Plant species richness – the effect of island size and habitat diversity. J Ecol 82:367–377

  Article  Google Scholar 

 • Kubíková J, Hrouda L, Kučera T, Hadinec J (1996) Studie vegetace a květeny vybraného krajinného segmentu v CHKO Bílé Karpaty (A study of vegetation and flora of selected landscape segment in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area). In Uhlířová J, Valachovič M (eds) Doc. Dr. Pavel Sillinger (1905–1938). Bull Slov Bot Spoločn, Suppl. 1996/2:26–32

 • MacArthur RH, Wilson EO (1967) The theory of island biogeography. Princeton University Press, Princeton, NJ

  Google Scholar 

 • Merunková K, Preislerová Z, Chytrý M (2012) White Carpathian grasslands: can local ecological factors explain their extraordinary species richness? Preslia 84:311–325

  Google Scholar 

 • Otýpková Z (2001) Plevelová vegetace Bílých Karpat (Weed vegetation of the White Carpathians). Masarykova univerzita, Brno

 • Otýpková Z, Chytrý M, Tichý L, Pechanec V, Jongepier JW, Hájek O (2011) Floristic diversity patterns in the White Carpathians Biosphere Reserve, Czech Republic. Biologia 66:266–274

  Article  Google Scholar 

 • Pärtel M, Zobel M (1999) Small-scale plant species richness in calcareous grasslands determined by the species pool, community age and shoot density. Ecography 22:153–159

  Article  Google Scholar 

 • Pärtel M, Zobel M, Zobel K, van der Maarel E (1996) The species pool and its relation to species richness: evidence from Estonian plant communities. Oikos 75:111–117

  Article  Google Scholar 

 • Sádlo J, Chytrý M, Pyšek P (2007) Regional species pools of vascular plants in habitats of the Czech Republic. Preslia 79:303–321

  Google Scholar 

 • Shmida A, Ellner S (1984) Coexistence of plant species with similar niches. Pl Ecol 58:29–55

  Google Scholar 

 • Sillinger P (1929) Bílé Karpaty. Nástin geobotanických poměrů se zvláštním zřetelem ke společenstvům rostlinným (White Carpathians. A geobotanical outline with special reference to plant communities). Rozpr Král Čes Společn Nauk, Ser Math-Nat 8(3):1–73

  Google Scholar 

 • StatSoft, Inc. (1984–2011) STATISTICA (data analysis software system), version 10. Available at: www.statsoft.com.

 • Škodová I, Devánová K, Senko D (2011) Subxerophilous and mesophilous grasslands of the Biele Karpaty Mts (White Carpathian Mts) in Slovakia. Tuexenia 31:235–269

  Google Scholar 

 • Škodová I, Hájek M, Chytrý M, Jongepierová I, Knollová I (2008) Vegetace (Vegetation). In Jongepierová I (ed) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp 128–177

 • Tolasz R (ed) (2007) Atlas podnebí Česka (Climate atlas of Czechia). Český hydrometeorologický ústav and Univerzita Palackého v Olomouci, Praha and Olomouc

 • Vicherek J, Antonín V, Danihelka J, Grulich V, Gruna B, Hradílek Z, Řehořek V, Šumberová K, Vampola P, Vágner A (2000) Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje (Flora and vegetation at the confluence of the Morava and Dyje rivers). Masarykova univerzita, Brno

 • Walker S, Wilson JB, Steel JB, Rapson GL, Smith B, King WMcG, Cottam YH (2003) Properties of ecotones: evidence from five ecotones objectively determined from a coastal vegetation gradient. J Veg Sci 14:579–590

  Google Scholar 

 • Whittaker RH (1960) Vegetation of the Siskiyou mountains, Oregon and California. Ecol Monogr 30:279–338

  Article  Google Scholar 

 • Whittaker RH (1972) Evolution and measurement of species diversity. Taxon 21:213–251

  Article  Google Scholar 

 • Wilson JB, Peet RK, Dengler J, Pärtel M (2012) Plant species richness: the world records. J Veg Sci 23:796–802

  Article  Google Scholar 

 • Zelený D, Chytrý M (2007) Environmental control of vegetation pattern in deep river valleys of the Bohemian Massif. Preslia 79:205–222

  Google Scholar 

 • Zobel M (1992) Plant species coexistence – the role of historical, evolutionary and ecological factors. Oikos 65:314–320

  Article  Google Scholar 

Download references

Acknowledgements

KŠ and JD were partly supported by a long-term research development project no. RVO 67985939 (Institute of Botany).

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dana Michalcová.

Electronic supplementary material

Below is the link to the electronic supplementary material.

ESM 1

(PDF 187 kb)

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Michalcová, D., Chytrý, M., Pechanec, V. et al. High Plant Diversity of Grasslands in a Landscape Context: A Comparison of Contrasting Regions in Central Europe. Folia Geobot 49, 117–135 (2014). https://doi.org/10.1007/s12224-013-9173-1

Download citation

 • Received:

 • Revised:

 • Accepted:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12224-013-9173-1

Keywords

 • Alpha diversity
 • Beta diversity
 • Czech Republic
 • Species pool
 • Species richness
 • White Carpathians