Advertisement

Studies in East European Thought

, Volume 60, Issue 1–2, pp 55–73 | Cite as

György Lukács 1902–1918: His way to Marx

 • Ferenc L. LendvaiEmail author
Article
 • 173 Downloads

Abstract

At the end of his life György Lukács described his intellectual career as ‘my way to Marx’ [mein Weg zu Marx]. By this he meant that his professional life can be interpreted as an attempt to get to the real Marx. In this paper I use this expression in a narrower and more direct meaning: I attempt to present the road at the end of which the young Lukács arrived at a Marxist standpoint.

Keywords

Lukács’ early writings Marx Sociological and revolutionary aspects Aesthetics Philosophy of history 

References

1. Books of Lukács

 1. 1.
  Lukács, G. [1907] (1980). A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében [posthumous]. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
 2. 2.
  Lukács, G. (1911). A modern dráma fejlődésének története (vols. 1–2). Budapest: Franklin Társulat .Google Scholar
 3. 3.
  Lukács, G. (1910). A lélek és a formák. Kísérletek. (Budapest: Franklin Társulat); [in German enlarged edition, 1911:] Die Seele und die Formen. Essays. (Berlin: Egon Fleischel et Co.); [in English edition, 1974:] Soul and Form. London: Merlin Press.Google Scholar
 4. 4.
  Lukács, G. (1912). Esztétikai kultúra [Collected Papers]. Budapest: Athenaeum.Google Scholar
 5. 5.
  Lukács, G. [1912–14] (1974). Heidelberger Philosophie der Kunst [posthumous]. Darmstadt–Neuwied: Luchterhand.Google Scholar
 6. 6.
  Lukács, G. [1916–18] (1975). Heidelberger Ästhetik [posthumous]. Darmstadt–Neuwied: Luchterhand.Google Scholar
 7. 7.
  Lukács, G. [1914–15] (1985). Dostojewski. Notizen und Entwürfe [posthumous]. Budapest: Akadémiai Kiadó .Google Scholar
 8. 8.
  Lukács, G. (1920). Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der grossen Epik. (Berlin: Cassirer); [in English edition, 1971:] The Theory of the Novel. A Historico-philosophical Essay on the Form of Great Epic Literature. London: Merlin Press.Google Scholar
 9. 9.
  Lukács, G. (1918). Balázs Béla és akiknek nem kell. Összegyűjtött tanulmányok. Gyoma: Kner.Google Scholar

2. Articles of Lukács in Hungarian

 1. 10.
  Tímár, Á. (Ed.). (1977). Ifjúkori művek 1902–1918. (Budapest: Magvető) [=IM]; Mesterházi, M. (Ed.). (1987). Forradalomban. Cikkek, tanulmányok 1918–19. Budapest: Magvető [=F].Google Scholar
 2. 11.
  Lukács, G. (1907). Gauguin. Huszadik Század, 8, 559–562 [IM: 111–115].Google Scholar
 3. 12.
  Lukács, G. (1909). Új magyar líra I. [Ady Endre]. Huszadik Század, 10, 286–292 [IM: 248–256].Google Scholar
 4. 13.
  Lukács, G. (1910). Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez. In Dolgozatok a modern filozófia köréből. Emlékkönyv Alexander Bernát hatvanadik születése napjára (pp. 388–421). Budapest: Franklin Társulat [IM: 385–421] .Google Scholar
 5. 14.
  Lukács, G. (1910). Az utak elváltak. Nyugat, 3, 190–193 [IM: 280–286].Google Scholar
 6. 15.
  Lukács, G. (1910). Esztétikai kultúra. Renaissance, 1, 123–136 [IM: 422–437].Google Scholar
 7. 16.
  Lukács, G. (1918). Konzervatív és progresszív idealizmus. Huszadik Század, 19, 378–382 [IM: 837–844].Google Scholar
 8. 17.
  Lukács, G. [1918] (1919). A nemzetiségi kérdés a társadalmi és egyéni fejlődés szempontjából. In Válasz a Huszadik Század körkérdésére (pp. 61–81). Budapest: Új Magyarország [Lantos] [F: 42–71].Google Scholar
 9. 18.
  Lukács, G. (1918). A köztársasági propaganda. Világ, 10th November [F: 33–35].Google Scholar
 10. 19.
  Lukács, G. (1918). A bolsevizmus mint erkölcsi probléma. Szabadgondolat, 8, 228–232 [F: 36–41].Google Scholar

3. Articles of Lukács in German

 1. 20.
  Lukács, G. (1911). Leo Popper (1896–1911). Ein Nachruf. Pester Lloyd, 18th December .Google Scholar
 2. 21.
  Lukács, G. (1912). Von der Armut am Geiste. Ein Brief und ein Dialog. Neue Blätter, 2, 67–92.Google Scholar
 3. 22.
  Lukács, G. (1914). T. G. Masaryk: Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 38, 871–875.Google Scholar
 4. 23.
  Lukács, G. (1915). Zum Wesen und zur Methode der Kultursoziologie. Ibid., 39, 216–222.Google Scholar
 5. 24.
  Lukács, G. (1915). Croce, Benedetto: Zur Theorie und Geschichte der Historiographie. Ibid., 878–885.Google Scholar
 6. 25.
  Lukács, G. (1915). Solowjeff, Wladimir: Ausgewählte Werke. Ibid., 572–573.Google Scholar
 7. 26.
  Lukács, G. (1916–17). Solowjeff, Wladimir: Die Rechtfertigung des Guten. Ibid., 42, 978–980.Google Scholar
 8. 27.
  Lukács, G. (1916). Ariadne auf Naxos. In W. Mahrholz (Hg.): Paul Ernst. Zu seinem 50. Geburtstag (pp. 11–28). München: Georg Müller.Google Scholar
 9. 28.
  Lukács, G. (1918). Emil Lask. Ein Nachruf. Kant-Studien, 22, 349–370.Google Scholar
 10. 29.
  Lukács, G. (1918). Georg Simmel. Pester Lloyd, 2nd October.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Arts, Department of PhilosophyUniversity of MiskolcMiskolc-EgyetemvárosHungary

Personalised recommendations