Advertisement

Liverpool Law Review

, Volume 37, Issue 3, pp 137–151 | Cite as

Restrictions on the Use of Analogy in Law

 • Maciej KoszowskiEmail author
Article
 • 180 Downloads

Abstract

This article touches on the issue of the restrictions and bans concerning the use of analogical reasoning in law. In order to clearly present this topic, the Author appeals to different branches of law, having thus a separate regard for criminal law, tax law, administrative law, private law and legal procedures. In this context, he also pays attention to the domain of the constitutional law and the practice of the Court of Justice of the European Union. Additionally, allowance has been made for some other interpretative directives that aim to truncate the potential usage of an analogical argument in law such as the principle that exceptions should not be extended, the requirement not to meddle with the plain and precise meaning of the wording of statutory provision or a ban on negating the ‘exhaustive’ nature of some statutory enumerations through extending them analogically.

Keywords

Analogy Restrictions Limits Law Applying Scope 

References

 1. Alexy, R., and R. Dreier. 1991. Statutory interpretation in the Federal Republic of Germany. In Interpreting statutes. A comparative study, ed. D.N. MacCormick, and R.S. Summers. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited.Google Scholar
 2. Bergholtz, G., and A. Peczenik. 1997. Precedent in Sweden. In Interpreting precedents. A comparative study, ed. R.S. Summers, and N. MacCormick. Aldershot: Ashgate/Dartmouth.Google Scholar
 3. Burton, S.J. 2007. An introduction to law and legal reasoning, 3rd ed. Austin: Wolters Kluwer.Google Scholar
 4. Chauvin, T., T. Stawecki, and P. Winczorek. 2012. Wstęp do prawoznawstwa, 7th ed. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.Google Scholar
 5. Holland, J., and J. Webb. 2010. Learning legal rules, 7th ed. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 6. Jabłońska-Bonca, J. 2008. Wprowadzenie do prawa: Introduction to law. Warszawa: LexisNexis.Google Scholar
 7. Jamróz, A. 2011. Wprowadzenie do prawoznawstwa, 2nd ed. Warszawa: LexisNexis.Google Scholar
 8. Kalisz, A. 2007. Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.Google Scholar
 9. Korybski, A., and L. Grzonka. 2014. Wiedza o państwie i prawie: Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer Business.Google Scholar
 10. Korybski, A., L. Leszczyński, and A. Pieniążek. 2007. Wstęp do prawoznawstwa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 11. Kratochwil, F.V. 1989. Rules, norms and decisions: On the conditions of practical and legal reasoning in international relations and domestic affairs. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 12. La Torre, M., E. Pattaro, and M. Taruffo. 1991. Statutory interpretation in Italy. In Interpreting statutes. A comparative study, ed. D.N. MacCormick, and R.S. Summers. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited.Google Scholar
 13. Lechniak, M. 2006. Elementy logiki dla prawników. Lublin: Wydawnictwo KUL.Google Scholar
 14. Leszczyński, L. 2004. Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Kraków: Zakamycze.Google Scholar
 15. Levi, E.H. 1949. An introduction to legal reasoning. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
 16. Maris, C.W. 1991. Milking the meter—On analogy, universalizability and world views. In Legal knowledge and analogy. Fragments of legal epistemology, hermeneutics and linguistics, ed. P. Nerhot. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.Google Scholar
 17. Mastalski, R. 2008. Stosowanie prawa podatkowego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.Google Scholar
 18. Morawski, L. 2002. Wykładnia w orzecznictwie sądów: komentarz. Toruń: Dom Organizatora.Google Scholar
 19. Morawski, L. 2006a. Zasady wykładni prawa, 1st ed. Toruń: Dom Organizatora.Google Scholar
 20. Morawski, L. 2006b. Wstęp do prawoznawstwa, 10th ed. Toruń: Dom Organizatora.Google Scholar
 21. Municzewski, A. 2004. Reguły interpretacyjne w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Google Scholar
 22. Nawrot, O., and F. Przybylski-Lewandowski. 2007. In Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa: 100 podstawowych pojęć, ed. J. Zajadło. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.Google Scholar
 23. Nowacki, J. 1965. Przyczynek do uzasadnienia analogii (Na przykładzie prawa rzeczowego) (1965), 5–6 Państwo i Prawo 753.Google Scholar
 24. Nowacki, J. 1966. Analogia legis. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 25. Nowacki, J. 1973. Problem analogii z przepisów o swobodnym uznaniu (1973), Studia Prawno-Ekonomiczne 37.Google Scholar
 26. Nowacki, J. 2000. Analogia legis a sprawiedliwość legalna. In Valeat aequitas: Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, ed. M. Pazdan. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Google Scholar
 27. Nowacki, J., and Z. Tobor. 2007. Wstęp do prawoznawstwa, 3rd ed. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.Google Scholar
 28. Opałek, K., and J. Wróblewski. 1969. Zagadnienia teorii prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 29. Peczenik, A. 2009. On law and reason, 2nd ed. Berlin: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 30. Peczenik, A., and G. Bergholtz. 1991. Statutory Interpretation in Sweden. In Interpreting statutes: A comparative study, ed. D.N. MacCormick, and R.S. Summers. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited.Google Scholar
 31. Perelman, Ch. 1984. Logika prawnicza: Nowa retoryka (trans: Tomasz Pajor). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 32. Pulka, Z. 2008. Podstawy prawa: Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.Google Scholar
 33. Raz, J. 1979. The authority of law: Essays on law and morality. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 34. Redelbach A., S. Wronkowska, and Z. Ziembiński. 1992. Zarys teorii państwa i prawa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 35. Rosmarin, S. 1939. Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa. Lwów: Towarzystwo Naukowe.Google Scholar
 36. Smoktunowicz, E. 1970. Analogia w prawie administracyjnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 37. Stelmach, J. 2003. Kodeks argumentacyjny dla prawników. Kraków: Zakamycze.Google Scholar
 38. Summers, R. 1997. Precedent in the United States (New York State). In Interpreting precedents. A comparative study, ed. R.S. Summers, and N. MacCormick. Aldershot: Ashgate/Dartmouth.Google Scholar
 39. Summers, R.S. 1991. Statutory interpretation in the United States. In Interpreting statutes. A comparative study, ed. D.N. MacCormick, and R.S. Summers. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited.Google Scholar
 40. Summers, R.S., and M. Taruffo. 1991. Interpretation and comparative analysis. In Interpreting statutes. A comparative study, ed. D.N. MacCormick, and R.S. Summers. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited.Google Scholar
 41. Sunstein, C.R. 1996. Legal reasoning and political conflict. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 42. Troper, M., Ch. Grzegorczyk, and J.-L. Gardies. 1991. Statutory interpretation in France. In Interpreting statutes. A comparative study, ed. D.N. MacCormick, and R.S. Summers. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited.Google Scholar
 43. Wolter, W., and M. Lipczyńska. 1973. Elementy logiki: wykład dla prawników, 3rd ed. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 44. Wróblewski, J. 1991. Statutory interpretation in Poland. In Interpreting statutes. A comparative study, ed. D.N. MacCormick, and R.S. Summers. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited.Google Scholar
 45. Wróblewski, J. 1992. The judicial application of law. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.CrossRefGoogle Scholar
 46. Zaccaria, G. 1991. Analogy as legal reasoning—The hermeneutic foundation of the analogical procedure. In Legal knowledge and analogy. Fragments of legal epistemology, hermeneutics and linguistics, ed. P. Nerhot. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.Google Scholar
 47. Ziembiński, Z. 1980. Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 48. Ziembiński, Z. 1990. Wstęp do aksjologii dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.Google Scholar
 49. Zuleta-Puceiro, E. 1991. Statutory interpretation in Argentina. In Interpreting statutes. A comparative study, ed. D.N. MacCormick, and R.S. Summers. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Łazarski University in WarsawWarszawaPoland

Personalised recommendations