Institutional Elderly Care Services and Moroccan and Turkish Migrants in Belgium: A Literature Review

Abstract

In several European countries, including Belgium, the rapid ageing of the migrant population has emerged only recently on the political agenda. The aim of this literature review is threefold. Firstly, it provides a review of the available studies on the accessibility and use of institutional care services by Moroccan and Turkish migrants in the Flemish part of Belgium including Flanders and Brussels. Secondly, it identifies their specific needs regarding elderly care services. Finally, it provides an overview of the way in which Belgian policy has dealt with the issue of migration and elderly care. Literature published between 1965 and 2014 and relevant to the Belgian context has been included. This search yielded 21 references, of which 8 empirical studies, 5 policy literature, 3 theoretical studies, 3 news articles and 2 popularized reports. Mainstream elderly care remains relatively inaccessible for these migrants due to the language and a series of cultural and religious barriers, a low level of education, financial constraints, a lack of knowledge of health care systems, and the so-called return and care dilemmas. Their religious and cultural needs are currently not met by elderly care services. The inclusive and neutral Belgian policy seems to pay insufficient attention to these issues.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Notes

 1. 1.

  Flemish Residential Care decree, 13 Mars 2009: https://doi.org/www.juriwel.be/ws/Export/1017896.html.

References

 1. 1.

  Barrett DB, Kurian GT, Johnson TM. World Christian encyclopedia: a comparative survey of churches and religions AD 30-AD 2200. New York: Oxford University Press; 2000.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Janssens A, Timmerman C. Hoe elkaar de hand reiken? De zoekende interactie tussen de allochtone ouderen en het zorgaanbod in de stad Antwerpen. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Consortium Universiteit Antwerpen & Limburg Universitair Centrum; 2003.

  Google Scholar 

 3. 3.

  White P. Migrant populations approaching old age: prospects in Europe. J Ethn Migr Stud. 2006;32(8):1283–300.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Talloen D. Zorg voor allochtone ouderen. Mechelen: Kluwer; 2007.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Lodewijckx E. Ouderen van vreemde herkomst in het Vlaamse Gewest: origine, sociaal-demografische kenmerken en samenstelling van hun huishouden. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering; 2007.

  Google Scholar 

 6. 6.

  Vassart C. Migration et vieillissement: la situation particulaire des personnes âgées d’origine étrangère en Belgique. Brussel: Koning Boudewijnstichting; 2007.

  Google Scholar 

 7. 7.

  Cuyvers G, Kavs J. De huidige en toekomstige behoeften van allochtone ouderen aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Kempen: Katholieke Hogeschool Kempen: Departement Sociaal Werk; 2001.

  Google Scholar 

 8. 8.

  Hertogen Jan. Aantal moslims in België in 2013. https://doi.org/www.npdata.be/BuG/239-Moslims-2013/. Accessed 6 June 2015.

 9. 9.

  Statistics Belgium (NSI). Population by nationality, gender, age on 1/1/2010 https://doi.org/statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/population_natio_sexe_groupe_classe_d_ges_au_1er_janvier_2010.jsp. Accessed 4 June 2015.

 10. 10.

  Talloen D, Verstraete J, Chech J. Allochtone ouderen, senioren van bij ons: lessen uit de praktijk. Brussel: Koning Boudewijnstichting; 2012.

  Google Scholar 

 11. 11.

  Lodewijckx E, Pelfrene E. Huishoudensstructuur en solidariteit tussen de generaties bij personen van vreemde afkomst. In: Vanderleyden L, Callens M, editors. Generaties en solidariteit in woord en daad. Studiedienst van de Vlaamse Regering: Brussel; 2012. p. 51–76.

  Google Scholar 

 12. 12.

  Declercq A, Wellens N, Demaerschalk M, De Coster I. De ontwikkeling van een vormingsprogramma over de zorg voor allochtone ouderen in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Leuven: Lucas; 2006.

  Google Scholar 

 13. 13.

  Van der Sypt E. Het belang van interculturaliseren van de ouderenzorg. In: De Kock C, Vens E, Beljoudi Y, Van Kerkckhove C, editors. Ouder worden in een veranderende samenleving. Garant: Antwerpen; 2014. p. 95–112.

  Google Scholar 

 14. 14.

  Levecque K, Lodewyckx I, Van den Eede S. Gezondheid en gezondheidszorg bij allochtonen in Vlaanderen. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Consortium Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt; 2006.

  Google Scholar 

 15. 15.

  Berdai S. Vergrijzing…een kleurrijk gegeven. Brussel: Brusselse Welzijns-en gezondheidsraad; 2005.

  Google Scholar 

 16. 16.

  Patrick Martens. “Allochtone ouderen vinden weg naar zorg niet”. De Knack (2011). https://doi.org/www.knack.be/nieuws/belgie/allochtone-ouderen-vinden-weg-naar-zorg-niet/article-normal-26881.html. Accessed 5 June 2015.

 17. 17.

  Vande Lanotte J, Bracke S, Goedertier G. België voor beginners: wegwijs in het Belgisch labyrint. Die Keure: Brugge; 2010.

  Google Scholar 

 18. 18.

  Derluyn I, Lorant V, Dauvrin M, Coune I, Verrept H. Naar een interculturele gezondheidszorg: aanbevelingen van de ETHEALTH-groep voor een gelijkwaardige gezondheid en gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden. Brussel: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 2011.

  Google Scholar 

 19. 19.

  Vandeurzen J. Vlaams ouderenbeleidsplan 2010–2014. Brussel: Vlaamse overheid: Department Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2010.

  Google Scholar 

 20. 20.

  ICM. Het Vlaams beleid naar etnisch-culturele minderheden: jaarrapport 2001. Brussel: Vlaamse overheid: Interdepartementale Commissie Etnisch-Culturele Minderheden, 2001.

 21. 21.

  Bhutani S, Charkaoui B. Bouwsteen VIII: ouderenzorg voor iedereen. Open Forum dag. Brussel: Minderhedenforum; 2005.

 22. 22.

  Vervotte I. Beleidsnota 2004–2009. Brussel: Vlaamse Overheid: Department Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2004: 46–80.

 23. 23.

  Vervotte I. Vlaams Ouderenbeleidsplan 2006–2009. Brussel: Vlaamse Overheid: Department Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2007.

 24. 24.

  Flemish Government. Residential decree of 13 March 2009. Brussel: Department of Welfare, Public Health and Family. (2009) https://doi.org/www.juriwel.be/ws/Export/1017896.html.

 25. 25.

  Vandeurzen J. Nota van de Vlaamse regering. Vlaams ouderenbeleidsplan 2010–2014: Voortgangsrapport 2010–2011 Brussel: Vlaamse Overheid: Department Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2012: 1–94.

 26. 26.

  Hubo B. Moslimkamers in rusthuis De Overbron. Brussels News: Brussels This Week (2014) https://doi.org/www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/moslimkamers-rusthuis-de-overbron. Accessed 24 October 2014.

 27. 27.

  Coppenolle W. Het recht op godsdienstvrijheid en de neutraliteit van de staat: het recht op godsdienstvrijheid in de multiculturele rechtsstaat. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven: Rechten; 2007.

 28. 28.

  Binst JM. Gebrek aan ouderen-woonzorg voor allochtonen wordt nijpend “ Steek ons alsjeblieft niet in een rusthuis”. Brussels News: Brussel This Week (2011) https://doi.org/issuu.com/brusselnieuws.be/docs/binder_bdw1305. Accessed 1 December 2011.

 29. 29.

  Liefbroer AC, Mulder C. Op je familie kun je rekenen: opvattingen over familiesolidariteit onder autochtonen en allochtonen. Demos. 2004;20(10):87–8.

  Google Scholar 

 30. 30.

  Choté A, Foets M, Hoefman R, Hofmeester E, Koopmans G, Lötters F. De toekomst van de thuiszorg voor hupbehoevende allochtone ouderen. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 2009.

  Google Scholar 

 31. 31.

  Denktas S. Health and health care use of elderly immigrants in the Netherlands. A comparative study. Rotterdam: Erasmus University: University Medical Center; 2012.

  Google Scholar 

 32. 32.

  Yerden I. Tradities in de knel: zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland. Amsterdam: University of Amsterdam: Faculty of Social and Behavioural Sciences; 2013.

  Google Scholar 

 33. 33.

  Schellingerhout R. Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau; 2004.

  Google Scholar 

 34. 34.

  de Graaff FM, Francke AL. Barriers to home care for terminally ill Turkish and Moroccan migrants, perceived by GPs and nurses: a survey. BMC Palliative Care. 2009;8(3):1–9.

  Google Scholar 

 35. 35.

  Celik A, Groenestein P. Het is niet alles (g)oud wat er blinkt: diversiteit in het ouderenbeleid. Utrecht: Forum Instituut voor Multiculturele Vraagstukken; 2010.

  Google Scholar 

 36. 36.

  Meulenkamp TM, van Beek AP, Gerritsen DL. Kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg: een onderzoek onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en Chinese ouderen. Utrecht: Nivel; 2010.

  Google Scholar 

 37. 37.

  den Draak M, de Klerk M. Oudere migranten: kennis en kennislacunes. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2011.

  Google Scholar 

 38. 38.

  Verhagen I, Ros WJG, Steunenberg B, de Wit NJ. Culturally sensitive care for elderly immigrants through ethnic community health workers: design and development of a community based intervention programme in the Netherlands. BMC Public Health. 2013;13(227):1–8.

  Google Scholar 

 39. 39.

  Serrokh R. Les immigrées au crépuscule de leur vie: parcours et vecus de femmes âgées immigrées marocaines. Lettre de l’IRFAM. 2011;25(1):1–21.

  Google Scholar 

 40. 40.

  Facilitair Netwerk Allochtone Ouderen. Allochtone ouderen en wonen. Utrecht: FORUM Instituut voor multiculturele vraagstukken; 2004.

  Google Scholar 

 41. 41.

  Zorggroep Elde. Verpleeghuis Sefkat. s.d. Available from: https://doi.org/www.zge.nl/ZGE_C01/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=1&OriginModID=605&OriginItemID=0&CustID=694&ComID=1&DocID=251&SessionID=&Ext=.pdf. (Dutch version) Accessed September 15, 2014. For the Arabic version, see: https://doi.org/www.zge.nl/ZGE_C01/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=1&OriginModID=606&OriginItemID=0&CustID=694&ComID=1&DocID=106&SessionID=&Ext=.pdf. For the Turkish version, see: https://doi.org/www.zge.nl/ZGE_C01/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=1&OriginModID=607&OriginItemID=0&CustID=694&ComID=1&DocID=50&SessionID=&Ext=.pdf.

 42. 42.

  Bäckes MA, van Barschot M, van Dooren E, van Duijneveldt I, Eigenraam A, van der Kruis A, ter Kuile S, van Lipzig M, Rutgers W, Staal R, Schalk M, Tossaint R, van Veen R, Verschuren J, van Wijck F. Organisaties in de langdurige zorg: vernieuwing en onderscheid 2012. Utrecht: Drukkerij Crezee; 2012.

  Google Scholar 

 43. 43.

  Ingleby D. Getting multicultural health care off the ground: Britain and the Netherlands compared. Int J Migr Hlth Soc Care. 2006;2(3/4):4–15.

  Google Scholar 

 44. 44.

  Sheikh A. Should Muslims have faith based health services? BMJ. 2007;334:74.

  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 45. 45.

  Joppke C. State neutrality and Islamic headscarf laws in France and German. J Theory and Society. 2007;36:313–42.

  Google Scholar 

 46. 46.

  Gülcan K. A cheval entre la Turquie et la Belgique. Témoignages de migrants âgés d’origine Turque de Bruxelles. La lettre d’IRFAM. 2010;22(2):15–21.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Chaïma Ahaddour.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Ahaddour, C., van den Branden, S. & Broeckaert, B. Institutional Elderly Care Services and Moroccan and Turkish Migrants in Belgium: A Literature Review. J Immigrant Minority Health 18, 1216–1227 (2016). https://doi.org/10.1007/s10903-015-0247-4

Download citation

Keywords

 • Elderly care
 • Care facilities
 • Migrants
 • Moroccan and Turkish Muslims
 • Belgium