Advertisement

Technology as the language of schooling: utopian visions of technology in Swedish general education in the 1960s

 • Magnus HulténEmail author
Article

Abstract

In the state-of-the-art Glass Project run by the Swedish National Agency for Education during the second half of the 1960s, a new type of comprehensive technology education was developed. The project had little impact on school practice and was soon forgotten about. However, the project is interesting from several points of view. First, it elaborated an interesting curricular idea where school activities were to centre around technology, thus creating a meaningful whole for the pupils, a sort of “language of schooling”. Second, the Glass Project illustrates a utopian logic of educational reform. The school had become an important area of reform in the mid-twentieth century, and in this the pedagogy of the “old school” was heavily criticised. Technology education clearly became a tool for progressive ideas in Sweden in the 1960s.

Keywords

Technology education General education Curriculum development Sweden Progressive ideas 

Notes

Acknowledgments

This research was financed by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet), to which the author is grateful for support. The author would also like to thank Thomas Ginner, Jan-Erik Hagberg, Jonas Hallström and Daniel Lövheim for commenting on earlier versions of this manuscript.

References

 1. Ang revision av läroplan för grundskolan. (1965, December 1). Available from The National Archives (Riksarkivet). Archive: Läroplansarbete för grundskolan, Lgr 69. Archive number: SE/RA/420262/29/F I a, Vol. 2.Google Scholar
 2. Bonser, F. G., & Mossman, L. C. (1924). Industrial arts for the elementary school. New York: MacMillan.Google Scholar
 3. Bosson-Nordbö, M. (1988). Om reformarbetet. In K. Thorsén (Ed.), Grundskolan 25 år: En jubileumsbok : Skola i utveckling : dokumentation från konferens anordnad av SÖ och Utbildningsförlaget i december 1987. Stockholm: Skolöverstyrelsen.Google Scholar
 4. Bria. (1967, March 16). Blickfång för skolan. Dagens Nyheter, p. 17.Google Scholar
 5. Carlgren, I. (1995). National curriculum as social compromise or discursive politics? Some reflections on a curriculum-making process. Journal of Curriculum Studies, 27(4), 411–430.CrossRefGoogle Scholar
 6. Cullert, B. (1986). Med folkskolans pedagogik som riktmärke: Minnesanteckningar från grundskolans tillkomst och första årtionde. Stockholm: Skolöverstyrelsen.Google Scholar
 7. Cullert, B. (1988). Den pedagogiska debatten. In K. Thorsén (Ed.), Grundskolan 25 år: En jubileumsbok: Skola i utveckling: Dokumentation från konferens anordnad av SÖ och Utbildningsförlaget i december 1987. Stockholm: Skolöverstyrelsen.Google Scholar
 8. Eggelstone, J. (1994). What is design and technology education? In F. Banks (Ed.), Teaching technology. London & New York: Routledge.Google Scholar
 9. Eke, M., & Gardner, P. L. (1991). Evaluation of a technology unit in a girls’ primary school. Research in Science Education, 21(1), 65–73.CrossRefGoogle Scholar
 10. Elgström, O., & Riis, U. (1990). Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik: Exemplet med obligatorisk teknik i grundskolan. Linköping: Linköping University.Google Scholar
 11. En exemplifierande förteckning över arbetsområden vid undervisning i orienteringsämnen och tillvalsämnen på grundskolans högstadium. (1967, September 18). Available from The National Archives (Riksarkivet). Archive: Läroplansarbete för grundskolan, Lgr 69. Archive number: SE/RA/420262/29/F I a, Vol. 2.Google Scholar
 12. Emmabodafilm visas i Europa. (1967, March 23). Barometern, p. 1.Google Scholar
 13. Emmabodapremiär på onsdagen för märklig film på temat glas. (1967, March 23). Barometern.Google Scholar
 14. Foster, P. N. (1995). The founders of industrial arts in the US. Journal of Technology Education, 7(1), 6–21.Google Scholar
 15. Förslag till kursplan med anvisningar och kommentarer i tillvalsämnet teknik. (1968, December 12). Available from The National Archives (Riksarkivet). Archive: Läroplansarbete för grundskolan, Lgr 69. Archive number: SE/RA/420262/29/F I a, Vol. 6.Google Scholar
 16. Förslag till kursplanemodell m m för samhällsorienterande och naturorienterande undervisning på grundskolans högstadium. (1966, June 17). Available from The National Archives (Riksarkivet). Archive: Läroplansarbete för grundskolan, Lgr 69. Archive number: SE/RA/420262/29/F I a, Vol. 5.Google Scholar
 17. Förteckning över sakkunniga i ämnesgrupper med uppgift att biträda vid en översyn av grundskolans läroplan. (1966, March 1). Available from The National Archives (Riksarkivet). Archive: Läroplansarbete för grundskolan, Lgr 69. Archive number: SE/RA/420262/29/F I a, Vol. 2.Google Scholar
 18. Genmarker, K., & Forsberg, B. (1966). Teknisk orientering: Arbetsområde: M. 003: Damsugaren. Stockholm: Tekno’s skolboksförlag.Google Scholar
 19. Ginestié, J. (2006). Analysing technology education through curricular evolution and investigation themes. In M. J. de Vries & I. Mottier (Eds.), International handbook of technology education: Reviewing the past twenty years. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.Google Scholar
 20. Glaset i grundskolan. (1965, December 13). Barometern, p. 2.Google Scholar
 21. Granlind, B., Lydén, B., & Skoglund, G. (Eds.). (1967). Teknik idag: Vi tvättar: Teknisk orientering åk 9: Skolradio. Stockholm: Sveriges radio, skolmaterial.Google Scholar
 22. Halldin Norberg, V. (1977). Swedes in Haile Selassie’s Ethiopia, 19241952: A study in early development co-operation. Dissertation.Google Scholar
 23. Hedlin, M. (2009). Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 19481994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik. Dissertation.Google Scholar
 24. Herschbach, D. R. (1996). “What is past is prologue”: Industrial arts and technology education. Journal of Technology Studies, 22(1), 28–39.Google Scholar
 25. Herschbach, D. R. (1997). From industrial arts to technology education: The eclipse of purpose. Journal of Technology Studies, 23(2), 20–28.Google Scholar
 26. Hoepken, G. (2006). Stages of 30 years of technology education in Germany. In M. J. de Vries & I. Mottier (Eds.), International handbook of technology education: Reviewing the past twenty years. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.Google Scholar
 27. Hultén, M. (2008). Naturens kanon: Formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 18422007. Dissertation.Google Scholar
 28. Inbjudan till konferens mellan LÖ-gruppen SPA 6 och 7. (1967, January 19). Available from The National Archives (Riksarkivet). Archive: Läroplansarbete för grundskolan, Lgr 69. Archive number: SE/RA/420262/29/F I a, Vol. 6.Google Scholar
 29. ITEA. (2000/2002/2007). Standards for technological literacy: Content for the study of technology. Reston, VA: Author.Google Scholar
 30. Jones, A. (2009). The development of technology education internationally. In A. Jones & M. J. de Vries (Eds.), International handbook of research and development in technology education. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.Google Scholar
 31. Jones, A., Buntting, C., & de Vries, M. J. (2011). The developing field of technology education: A review to look forward. International Journal of Technology and Design Education. doi: 10.1007/s10798-011-9174-4.
 32. “Journalistiskt” arbetssätt prövas i skolundervisningen. (1966, September 15). Barometern, p. 4.Google Scholar
 33. Layton, D. (1994). A school subject in the making? The search for fundamentals. In D. Layton (Ed.), Innovations in science and technology education (Vol. V). Paris: UNESCO.Google Scholar
 34. Lewis, T. (1999). Research in technology education: Some areas of need. Journal of Technology Education, 10(2), 41–56.Google Scholar
 35. Lövheim, D. (2010). An epistemology of one’s own: Curricular (re-)construction of school technology and non-technology in Sweden, 1975–1995. History of Education, 39(4), 525–537.CrossRefGoogle Scholar
 36. Marklund, S. (1982). Skolsverige 1950–1975: Del 2: Försöksverksamheten. Stockholm: Liber.Google Scholar
 37. Marklund, S. (1987). Skolsverige 1950–1975: Del 5: Läroplaner. Stockholm: Liber.Google Scholar
 38. Marx, L. (2010). Technology: The emergence of a hazardous concept. Technology and Culture, 51(3), 561–577.CrossRefGoogle Scholar
 39. Mirel, J. (2003). Old educational ideas, new american schools: Progressivism and the rhetoric of educational revolution. Paedagogica Historica, 39(4), 477–497.CrossRefGoogle Scholar
 40. Nordsjö, B. (Director), Lydén, B. (Writer), & Skoglund, G. (Writer). (1967). Teknisk orientering [Motion picture]. Sweden: National Agency for Education. Available from Swedish national media archive. Archive number in Swedish Media Database (SMDB): Swedish version FI99-0498; English version T98-0577.Google Scholar
 41. PM från sakkunniga i ämnesgruppen för hemkunskap och barnavård i samband med översyn av grundskolans läroplan. (1966, August 15). Available from The National Archives (Riksarkivet). Archive: Läroplansarbete för grundskolan, Lgr 69. Archive number: SE/RA/420262/29/F I a, Vol. 2.Google Scholar
 42. Premiärvisning i Emmaboda på expertfilm för skolorna. (1967, unknown date). Unknown Daily newspaper (a clip from that time saved by Skoglund).Google Scholar
 43. Raizen, S. A. (1997). Making way for technology education. Journal of Science Education and Technology, 6(1), 59–70.CrossRefGoogle Scholar
 44. Richardson, G. (1983). Drömmen om en ny skola: Idéer och realiteter i svensk skolpolitik 1945–1950. Stockholm: Liber.Google Scholar
 45. Rothstein, B. (1986). Den socialdemokratiska staten—Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads—Och skolpolitik. Lund: Arkiv.Google Scholar
 46. Schatzberg, E. (2006). Technik comes to America: Changing meanings of technology before 1930. Technology and Culture, 47(3), 486–512.CrossRefGoogle Scholar
 47. Sellergren, U. (1970). Arbetsområdet—En introduktion. Stockholm: Skolvärldens förlag.Google Scholar
 48. SOU 1961:30. (Swedish Government Official Reports).Google Scholar
 49. Skoglund, G. (1966). Teknisk orientering. Pedagogiska meddelanden från Skolöverstyrelsen (PM), 3(4), 2–5.Google Scholar
 50. Skolfilm om glas spelas in i Emmaboda grundskola. (1966, December 8). Barometern.Google Scholar
 51. Skolöverstyrelsen. (1962). Läroplan för grundskolan. Stockholm: Skolöverstyrelsen.Google Scholar
 52. Skolöverstyrelsen. (1967). Läroplansöversyn grundskolan. Stockholm: Skolöverstyrelsen.Google Scholar
 53. Thor, M. (2006a). Inledning. In L. Hansson & M. Thor (Eds.), Muntlig historia. Stockholm: Studentlitteratur.Google Scholar
 54. Thor, M. (2006b). Muntliga källor och källkritik. In L. Hansson & M. Thor (Eds.), Muntlig historia. Stockholm: Studentlitteratur.Google Scholar
 55. Till undervisningsråd och avdelningsdirektörer samt vissa byrådirektörer och skolkonsulenter. (1966, February 03). Available from The National Archives (Riksarkivet). Archive: Läroplansarbete för grundskolan, Lgr 69. Archive number: SE/RA/420262/29/F I a, Vol. 2.Google Scholar
 56. Utkast till kursplan i tillvalsämnet teknisk orientering. (1966, June 16). Available from The National Archives (Riksarkivet). Archive: Läroplansarbete för grundskolan, Lgr 69. Archive number: SE/RA/420262/29/F I a, Vol. 6.Google Scholar
 57. Vries, M. J. (2006). Two decades of technology education in retrospect. In M. J. de Vries & I. Mottier (Eds.), International handbook of technology education: Reviewing the past twenty years. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.Google Scholar
 58. Walås, D., & Green, S. (1958). Handledning i hembygdskunskap: Arbetsområden för klass 1. Stockholm: Almqvist & Wiksell.Google Scholar
 59. Zuga, K. F. (1997). An analysis of technology education in the united states based upon an historical overview and review of contemporary curriculum research. International Journal of Technology and Design Education, 7(3), 203–217.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2012

Authors and Affiliations

 1. 1.School of Education and Communication in Engineering ScienceKTH, Royal Institute of TechnologyStockholmSweden

Personalised recommendations