Advertisement

International Journal of Historical Archaeology

, Volume 18, Issue 4, pp 629–642 | Cite as

A Late Reverberation of Antiquity in Vernacular Architecture of Moravia

 • Martin Novotný
Article

Abstract

This study examines in detail an extinct building tradition in the territory of central and southern Moravia, where the earthen constructions of the Moravian-Pannonian house type were widespread in the lowlands. The greatest attention has been paid to a specific building technology which utilizes cobs, namely mud-lumps called války. These represent a unique construction solution that goes beyond the central European context of earthen building. Different variations of this building technique were used in the studied area for the construction of barns, some houses, detached storage buildings and fences.

Keywords

Ethnology Earth building Czech Republic 

Notes

Acknowledgments

The paper is an outcome of the project DF11P01OVV015 “Technologies of traditional earth building in Moravia in context of their relation to the central Danube area” within the “Applied research and development of national and cultural identity program” (NAKI) funded by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

References

 1. Balassa, I. and Ortutay, G. (1982). Ungarische Volkskunde, Corvina, Budapest.Google Scholar
 2. Blomkvist, E. E. (1956). Kresťjanskie postrojki Russkich, Ukraincev, Belorusov, in Tokarev, S. A. (ed.), Vostočnoslavjanskij etnografičeskij sbornik: Očerki narodnoj materialnoj kultury Russkich, Ukraincev i Belorusov v IXX – načale XX v., Izdateľstvo Akademii nauk SSSR, Moskva, pp. 3–458.Google Scholar
 3. Buren, A. W. V. (1939). Opus (in der römischen Bautechnik), in Paulys Real – Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Reihe 1. [A – Q]: Bd. 1–24 (Halbbd. 1–47). Halbbd. 35, Olympia bis Orpheus, Metzler, Stuttgart, pp. 819–823.Google Scholar
 4. Červinka, I. L. (1927). Zapomenuté hrady a tvrze moravské? Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 39: 76.Google Scholar
 5. Childe, V. G. (1929). The Danube in Prehistory, Clarendon Press, Oxford.Google Scholar
 6. Kšír, J. (1961). Lidové stavitelství na Hané, Československá etnografie 6: 135–176, 222–256.Google Scholar
 7. Medunová-Benešová, A. (1961). Příspěvek k poznání eneolitických obytných staveb. Památky archaeologické 52: 132–137.Google Scholar
 8. Mencl, V. (1980). Lidová architektura v Československu, Academia, Praha.Google Scholar
 9. Minke, G. (2009). Handbuch Lehmbau: Baustoffkunde, Techniken, Lehmarchitektur. Ökobuch-Verl., Staufen bei Freiburg.Google Scholar
 10. Mislin, M. (1988). Geschichte der Baukonstruktion und Bautechnik: Von der Antike bis zur Neuzeit, Werner, Düsseldorf.Google Scholar
 11. Mitchell, M. (1997). Earths and clays.In Oliver, P. (ed.), Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 207–209.Google Scholar
 12. Mjartan, J. (1960). Novšie príspevky k výskumu juhoslovenského domu. Slovenský národopis 8: 400–430.Google Scholar
 13. Mjartan, J. (1970). Váľkový dom v Kútnikoch na Žitnom ostrove. Zborník Slovenského národného múzea 64, Etnografia 11: 93–104.Google Scholar
 14. Niederle, L. (1913). Život starých Slovanů I: 2. Slovanský příbytek a dvůr, Bursík a Kohout, Praha.Google Scholar
 15. Novotný, M. (2012). Hlína jako stavební materiál: Na příkladu středomoravské Hané. Národopisná revue 2: 124–131.Google Scholar
 16. Pavljuk, S. P. (2006). Ukraïnske narodoznavstvo: Navčaľnyj posibnyk, Znannja, Kyïv.Google Scholar
 17. Prussin, L. (1997). Adobe brick. In Oliver, P. (ed.), Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 209–210.Google Scholar
 18. Sabján, T. and Buzás, M. (2003). Hagyományos falak, Terc, Budapest.Google Scholar
 19. Schuchhardt, C. (1931). Die Burg im Wandel der Weltgeschichte, Akademische Verlagsgesellschaft, Potsdam.Google Scholar
 20. Válka, M. (2011). Tradiční dům v oblasti středního Podunají: K problematice hliněného stavitelství. Národopisný věstník 28 (70)/2: 14–24.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Národní ústav lidové kultury (The National Institute of Folk Culture)StrážniceCzech Republic

Personalised recommendations