Theoretical and Applied Climatology

, Volume 129, Issue 1–2, pp 623–632 | Cite as

Windstorm of the eighteenth century in the Czech Lands: course, extent, impacts

 • Rudolf Brázdil
 • Péter Szabó
 • Petr Dobrovolný
 • Ladislava Řezníčková
 • Oldřich Kotyza
 • Silvie Suchánková
 • Hubert Valášek
Original Paper

Abstract

This paper addresses the course, extent, and impacts of a windstorm that occurred on 20–21 December 1740, in the Czech Lands. The analysis is based on documentary data included in chronicles, “books of memory”, memoirs, damage reports, urbaria, and cadastral records, as well as secondary sources. The windstorm started with a thunderstorm in the afternoon of 20 December, continued during the night, and was followed by a flood. It also appeared in documentary data from Bavaria, Thuringia, Saxony, Silesia, Slovakia, and Hungary. The event may be related to a cyclone north-west of the Czech territory moving to the east with an intense western flow over central Europe. The storm did great material damage to houses, farm buildings, churches, and forests and is recorded in various documentary sources for 85 places in the Czech Lands. The windstorm had a significant influence on the development of local plantation forestry (discussed in greater detail). Judging by territorial extent and damage done, this windstorm, compared to other similar events, has been classified as “the windstorm of the eighteenth century” in the Czech Lands. This contribution demonstrates the potential of documentary evidence for the elucidation of heavy windstorms in the pre-instrumental period in Europe.

Keywords

Cyclone Timber Eighteenth Century Blow Down Documentary Evidence 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Notes

Acknowledgments

The preparation of this article was supported by Project of the Grant Agency of the Czech Republic no. 15-11805S. We would like to extend our thanks to Mathias Deutsch (Erfurt) for the windstorm data from Thuringia, Lukáš Dolák (Brno) for the help with data and information about the value of the work, and Tony Long (Svinošice) for the English style corrections.

References

 1. Berger A (1880/81) Zur Leidensgeschichte des Böhmenwaldes. Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 29:89–106Google Scholar
 2. Brázdil R, Dobrovolný P, Elleder L, Kakos V, Kotyza O, Květoň V, Macková J, Müller M, Štekl J, Tolasz R, Valášek H (2005a) Historické a současné povodně v České republice (Historical and Recent Floods in the Czech Republic). Masarykova univerzita, Český hydrometeorologický ústav, Brno, Praha, p. 370Google Scholar
 3. Brázdil R, Dobrovolný P, Luterbacher J, Moberg A, Pfister C, Wheeler D, Zorita E (2010) European climate of the past 500 years: new challenges for historical climatology. Clim Change 101:7–40. doi: 10.1007/s10584-009-9783-z CrossRefGoogle Scholar
 4. Brázdil R, Dobrovolný P, Štekl J, Kotyza O, Valášek H, Jež J (2004) History of Weather and Climate in the Czech Lands VI: Strong Winds. Masaryk University, Brno, p. 378Google Scholar
 5. Brázdil R, Pfister C, Wanner H, von Storch H, Luterbacher J (2005b) Historical climatology in Europe—the state of the art. Clim Change 70:363–430. doi: 10.1007/s10584-005-5924-1 CrossRefGoogle Scholar
 6. Brönnimann S, Martius O, von Waldow H, Welker C, Luterbacher J, Compo GP, Sardesmukh PD, Usbeck T (2012) Extreme winds at northern mid-latitudes since 1871. Meteorol Z 21:13–27. doi: 10.1127/0941-2948/2012/0337 CrossRefGoogle Scholar
 7. Bründl M, Rickli C (2002) The storm Lothar 1999 in Switzerland—an incident analysis. Forest, Snow and Landscape Research 77:207–216Google Scholar
 8. Brzobohatý D (2003) Ceny a mzdy v zemědělství (Prices and Salaries in Agriculture). Městské muzeum Slavičín, Slavičín, p. 29Google Scholar
 9. Brzobohatý J, Drkal S (1972) Karolínský katastr slezský. Sv. 1 (The Kareline Cadastre of Silesia. Vol. 1). Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, Praha, p. 597Google Scholar
 10. Brzobohatý J, Drkal S (1973) Karolínský katastr slezský. Sv. 2 (The Kareline Cadastre of Silesia. Vol. 2). Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, Praha, p. 433Google Scholar
 11. Bumba J (2007) České katastry od 11. do 21. století (Czech Cadastres from the 11th to the 21st Century). Grada Publishing, Praha, p. 190Google Scholar
 12. de Kraker AMJ (2013) Storminess in the Low countries, 1390–1725. Environ Hist 19:149–171. doi: 10.3197/096734013X13642082568570
 13. Fink AH, Brücher T, Ermert V, Krüger A, Pinto JG (2009) The European storm Kyrill in January 2007: synoptic evolution, meteorological impacts and some considerations with respect to climate change. Nat Hazards Earth Syst Sci 9:405–423. doi: 10.5194/nhess-9-405-2009 CrossRefGoogle Scholar
 14. Goyette S, Beniston M, Caya D, Laprise R, Jungo P (2001) Numerical investigation of an extreme storm with the Canadian Regional Climate Model: the case study of windstorm VIVIAN, Switzerland, February 27, 1990. Clim Dyn 18:145–168. doi: 10.1007/s003820100166 CrossRefGoogle Scholar
 15. Gregor Z (1955) Rozbor povětrnostní situace, provázené orkánem na území ČSR, ze dne 17. ledna 1955 (Analysis of the weather situation accompanied by hurricane over the CSR territory from 17 January 1955). Meteorol Zpr 8:80–82Google Scholar
 16. Hauer K, Pfeifer N (2011) Reporting on historical severe storms: two examples of Utrecht (1674) and Abtenau (1796). Atmos Res 100:580–585. doi: 10.1016/j.atmosres.2010.08.007 CrossRefGoogle Scholar
 17. Hellich J (1927) Zlé povětří r. 1740 na Poděbradsku (Adverse weather in 1740 in the Poděbrady region). Časopis pro dějiny venkova 14:79–80Google Scholar
 18. Hennebergischer alterthumsforschenden Verein (1834) Chronik der Stadt Meiningen von 1676 bis 1834. Erster Theil, MeiningenGoogle Scholar
 19. Hostaš K (1895) Pamětní zápisy klatovské rodiny Šebestovy (Memorial records of the Šebesta family from Klatovy). Šumavan 28:272–273, 281–283, 348Google Scholar
 20. Hostýnek J, Novák M, Žák M (2008) Kyrill a Emma v Česku – meteorologické příčiny, průběh bouří s hodnocením větrných extrémů (The Kyrill and Emma Storms in Czechia – meteorological causes and course of the storms, with an evaluation of extremes of wind). Meteorol Zpr 61:65–71Google Scholar
 21. Hölzl R (2010) Historicizing sustainability. German scientific forestry in the 18th and 19th centuries. Science as Culture 19:431–460. doi: 10.1080/09505431.2010.519866 CrossRefGoogle Scholar
 22. Hradecký E (1956) Tereziánský katastr. Rozbor fondu (A Theresian cadastre. Analysis of an archival collection). Sborník Archivních Prací 6:105–135Google Scholar
 23. Hubený P (2012) Stromy Boubínského pralesa—jaký příběh zachycují? (The trees of the primeval forest of Boubín—what story did they record?). Šumava 2012 summer:14–15Google Scholar
 24. Jones PD, Horton EB, Folland CK, Hulme M, Parker DE, Basnett TA (1999) The use of indices to identify changes in climatic extremes. Clim Change 42:131–149. doi: 10.1023/A:1005468316392 CrossRefGoogle Scholar
 25. Keil K (1967) Beaufort-Windstärke und Windgeschwindigkeit. Meteorol Rundsch 20:26–28Google Scholar
 26. Kington J (1998) The great storm of 1–2 October 1697. Weather 53:424–428. doi: 10.1002/j.1477-8696.1998.tb06361.x CrossRefGoogle Scholar
 27. Klöckner I (1844) Über die Vortheile gemischter Waldbestände. Mitteilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 46–47:28–31Google Scholar
 28. Koráb J (1883) Kniha pamětní král. krajského města Plzně od roku 775 až 1870. Založena a sestavena od Martina Hrušky, městského archiváře (Memorial Book of the Royal District Town of Plzeň from 755 to 1870. Established and compiled from the work of Martin Hruška, town archivist). Nákladem dědiců Hruškových, Plzeň, p. 1125Google Scholar
 29. Král JF (1927) Paměti města Vamberka nad Zdobnicí (Memories of the Town of Vamberk nad Zdobnicí). Vydala obec města Vamberka nad Zdobnicí, Praha, p. 401Google Scholar
 30. Kundmann JC (1742) Die Heimsuchungen Gottes in Zorn und Gnade über das Herzogthum Schlesien in Müntzen. Verlag David Siegerts, Leipzig, p. 656Google Scholar
 31. Kurz M (2002) Die Dezemberstürme 1999. Berichte des Deutschen Wetterdienstes 220, Offenbach am Main, p. 75Google Scholar
 32. Kutnar F (1941) Paměti sedláka Josefa Dlaska (Memories of Farmer Josef Dlask). Melantrich, Praha, p. 133Google Scholar
 33. Lamb HH (1991) Historic Storms of the North Sea, British Isles and Northwest Europe. Cambridge University Press, Cambridge, p. 204Google Scholar
 34. Landa M (1981) Vývoj lesního hospodářství na protivínském panství (Development of forest management in the Protivín demesne). Výběr z prací členů Hist. klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 18:176–178Google Scholar
 35. Lauschmann G (1998) Székesfehérvár története II: a török kiűzésétől a 18. század végéig (A history of Székesfehérvár II: From the expulsion of the Ottomans until the end of the 18th century). Székesfehérvár város levéltára, Székesfehérvár, p. 272Google Scholar
 36. Matulla C, Schöner W, Alexandersson H, von Storch H, Wang XL (2008) European storminess: late nineteenth century to present. Clim Dyn 31:125–130. doi: 10.1007/s00382-007-0333-y CrossRefGoogle Scholar
 37. Munzar J (2002) Vichřice ve střední Evropě 29./30. ledna 1801, její škody a ohlasy (A windstorm in central Europe on 29/30 January 1801, damage done and responses). Meteorol Zpr 55:82–86Google Scholar
 38. Munzar J, Prchal V (2011) Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících Tobiáše Antonína Seemana (The weather in Bohemia in the 1730s and 1740s in the diaries of Tobiáš Antonín Seeman). Theatrum historiae 9:161–174Google Scholar
 39. Nechita C, Popa I, Roibu C (2013) Disturbance history in a stone-pine (Pinus cembra) multicentury tree-ring chronology from Călimani Mountains (Eastern Carpathians). Adv Agric Bot 5:91–95Google Scholar
 40. Nekovář J, Valter J (1998) Vybrané kalamitní polomy a jejich meteorologické vyhodnocení (Selected catastrophic examples of wind-damage to trees and their meteorological evaluation). Meteorol Zpr 51:106–112Google Scholar
 41. Nörr PC (1844) Chronik des Marktfleckens Burgbernheim in übersichtliche Ordnung gebracht. Johann Stephan Richter, Würzburg, p. 152Google Scholar
 42. Nožička J (1957) Přehled vývoje našich lesů (An Overview of the Development of our Forests). Státní zemědělské nakladatelství, Praha, p. 463Google Scholar
 43. Nožička J (1962) Jesenický modřín. Původní jeho výskyt a zavádění modřínu v českých zemích (The Jeseníky Larch. The Original Occurrence and Introduction of Larch in the Czech Lands). Krajské nakladatelství, Ostrava, p. 223Google Scholar
 44. Pearce R, Lloyd D, McConnell D (2001) The post-Christmas ‘French’ storms of 1999. Weather 56:81–91. doi: 10.1002/j.1477-8696.2001.tb06541.x CrossRefGoogle Scholar
 45. Pfister C, Garnier E, Alcoforado MJ, Wheeler D, Luterbacher J, Nunes MF, Taborda JP (2010) The meteorological framework and the cultural memory of three severe winter-storms in early eighteenth-century Europe. Clim Change 101:281–310. doi: 10.1007/s10584-009-9784-y CrossRefGoogle Scholar
 46. Ried K (1960) Neumarkt in der Oberpfalz. Eine quellenmäßige Geschichte der Stadt Neumarkt. Verlangsdruckerei Neumarkt–Ofp, Neumarkt, p. 771Google Scholar
 47. Robek A (1976) Městské lidové kronikářství na Rychnovsku I. Edice lidových kronikářských textů (Town Folk-Chronicle Writing in the Rychnov Region I. Folk-Chronicle Texts Edition). Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha, p. 211Google Scholar
 48. Roubic A (1993) Pamětní záznamy v matrikách okresu olomouckého (Memorial records in registers of the Olomouc district). Ročenka Státního okresního archívu v Olomouci 1993:199–225Google Scholar
 49. Řehák KL (1912) Konvent augustiniánů poustevníků v Domažlicích od svého založení až do počátku 19. století (The convent of Augustinian eremites in Domažlice from its establishment to the beginning of the 19th century). Sborník Historického kroužku 13:1–19, 113–138Google Scholar
 50. Schüepp M, Schiesser HH, Huntrieser H, Scherrer HU, Schmidtke H (1994) The windstorm “Vivian” of 27 February 1990: about the meteorological development, wind forces and damage situation in forests of Switzerland. Theor Appl Climatol 49:183–200. doi: 10.1007/BF00865533 CrossRefGoogle Scholar
 51. Setvák M, Strachota J (1986) Vichřice dne 23. 11. 1984 z pohledu distančních metod měření (The windstorm of 23 November 1984 from the point of view of remote sensing). Meteorol Zpr 39:1–9Google Scholar
 52. Splechtna BE, Gratzer G, Black BA (2005) Disturbance history of a European old-growth mixed-species forest—a spatial dendro-ecological analysis. J Veg Sci 16:511–522. doi: 10.1111/j.1654-1103.2005.tb02391.x Google Scholar
 53. Strömmer E (2003) Klima-Geschichte. Methoden der Rekonstruktion und historische Perspektive. Ostösterreich 1700 bis 1830. Franz Deuticke, Wien, p. 325Google Scholar
 54. Stucki P, Brönnimann S, Martius O, Welker C, Imhof M, von Wattenwyl N, Philipp N (2014) A catalog of high-impact windstorms in Switzerland since 1859. Nat Hazards Earth Syst Sci 14:2867–2882. doi: 10.5194/nhess-14-2867-2014 CrossRefGoogle Scholar
 55. Svoboda M, Janda P, Nagel TA, Fraver S, Rejzek J, Bače R (2012) Disturbance history of an old-growth sub-alpine Picea abies stand in the Bohemian Forest, Czech Republic. J Veg Sci 23:86–97. doi: 10.1111/j.1654-1103.2011.01329.x CrossRefGoogle Scholar
 56. Šimák JV (1923) Paměti Vác. Ant. Meissnera, souseda turnovského, z l. 1538–1744 (Memories of Vác. Ant. Meissner, citizen of Turnov, 1538–1744). Od Ještěda k Troskám 1:174–182, 214–219Google Scholar
 57. Teichmann E (1933) Eine Müglitzer Reimchronik aus dem Jahre 1749. Unsere Heimat 2:65–79Google Scholar
 58. Ulbrich U, Fink AH, Klawa M, Pinto JG (2001) Three extreme storms over Europe in December 1999. Weather 56:70–80. doi: 10.1002/j.1477-8696.2001.tb06540.x CrossRefGoogle Scholar
 59. Ulbrich U, Leckebusch GC, Donat MG (2013) Windstorms, the most costly natural hazard in Europe. In: Boulter S, Palutikof J, Karoly DJ, Guitart D (eds) Natural Disasters and Adaptation to Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 109–120CrossRefGoogle Scholar
 60. Vaquero JM, García-Herrera R, Wheeler D, Chenoweth M, Mock CJ (2008) A historical analog of 2005 hurricane Vince. Bull Amer Meteorol Soc 89:191–201. doi: 10.1175/BAMS-89-2-191 CrossRefGoogle Scholar
 61. Vogeltanz J, Ohlídal J (eds) (2011) Fratišek Vácslav Felíř. Letopis. 1723–1756 (Annals of František Vácslav Felíř, 1723–1756). Argo, Praha, p. 474Google Scholar
 62. Vogl C, Kraus JB (1752) Ratisbona Monastica. Clösterliches Regenspurg. Erster Theil. Oder Mausoloeum, Herrliches Grab Des Bayrischen Apostels und Blut-Zeugens S. Emmerami. Johann Veit Rädlmayr, Regenspurg, p. 563Google Scholar
 63. Wagner S, Liepelt S, Gerber S, Petit RJ (2015a) Within-range translocations and their consequences in European Larch. PLoS ONE 10:e0127516. doi: 10.1371/journal.pone.0127516 CrossRefGoogle Scholar
 64. Wagner S, Litt T, Sánchez-Goni MF, Petit RJ (2015b) History of Larix decidua Mill. (European larch) since 130 ka. Quat Sci Rev 124:224–247. doi: 10.1016/j.quascirev.2015.07.002 CrossRefGoogle Scholar
 65. Warde P (2006) Fear of wood shortage and the reality of the woodland in Europe, c. 1450–1850. History Workshop Journal 62:28–57. doi: 10.1093/hwj/dbl009 CrossRefGoogle Scholar
 66. Welker C, Martius O (2014) Decadal-scale variability in hazardous winds in northern Switzerland since end of the 19th century. Atmos Sci Lett 15:86–91. doi: 10.1002/asl2.467 CrossRefGoogle Scholar
 67. Wheeler D (2003) The Great Storm of November 1703: a new look at the seamen’s records. Weather 58:419–427. doi: 10.1256/wea.83.03 CrossRefGoogle Scholar
 68. Wheeler D, Garcia-Herrera R, Wilkinson CW, Ward C (2010) Atmospheric circulation and storminess derived from Royal Navy logbooks: 1685 to 1750. Clim Change 101:257–280. doi: 10.1007/s10584-009-9732-x CrossRefGoogle Scholar
 69. von Wiltmaister JK (1783) Churpfälzische Kronik, oder Beschreibung vom Ursprunge des jetzigen Nordgau und obern Pfalz, derselben Pfalzgrafen, Churfürsten und andern Regenten; nebst den vorgefallenen besonderen Merkwürdigkeiten der churfürstlich oberpfälzischen Haupt- und Regierungsstadt Amberg. Johann Baptist Heimerle, Sulzbach, p. 326Google Scholar

Archival sources

 1. (S1) Moravský zemský archiv Brno, fond E 57 Premonstráti Louka 1190–1798 (1800), inv. č. 692, sign. H 58Google Scholar
 2. (S2) Moravský zemský archiv Brno, fond F 188 Velkostatek Polná – Přibyslav – Pohled (1257) 1480–1922, inv. č. 4089 N 1 7 4 Polomy vichřicí a sněhem 1740–1870, fol. 1r–2vGoogle Scholar
 3. (S3) Moravský zemský archiv Brno, fond F 238 Ústřední správa Podstatských-Lichtenštejnů v Telči 1671–1948, kniha 37, fol. 112rGoogle Scholar
 4. (S4) Moravský zemský archiv Brno, fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu 1200–1999, inv. č. 1152, fol. 11rGoogle Scholar
 5. (S5) Schäfer Johann Ludwig: Beschreibung oder kurtz gefaßte Chronic der Kayserl. Freyen Reichs-Stadt Rothenburg o. d. Tauber aus unterschiedlichen Büchern zusammengetragen, in gewisse Capitel eingetheilt, und mit Figuren versehen von Johann Ludwig Schäfer RothenburgerGoogle Scholar
 6. (S6) Staatsarchiv Chemnitz, 30299 Oberforstmeisterei Eibenstock, Nr. 216, Schäden in den kgl. Waldungen durch den Sturm am 20. Dezember 1740Google Scholar
 7. (S7) Stadtarchiv Bad Langensalza, Historische Beschreibung von Amt und Stadt Langensalza. Zusammengetragen von Johann Heinrich Stieler, Bauvogt allhier bis 1762. und fortgesetz von Johann Christian Wemben. Bibliothek Nr. 14Google Scholar
 8. (S8) Státní okresní archiv Blansko, fond K 28 Farní úřad Lomnice, Farní úřad Lomnice – kronika 1844–1911 (1650–1911), inv. č. dodatky, fol. 94rGoogle Scholar
 9. (S9) Zemský archiv Opava, fond Karolinský katastr 1721–1790, inv. č. 89, passimGoogle Scholar
 10. (S10) Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, Sbírka rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc, CO 633, Diarium piaristické koleje Stará Voda z let 1719–1798, p. 96Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Wien 2016

Authors and Affiliations

 • Rudolf Brázdil
  • 1
  • 2
 • Péter Szabó
  • 3
 • Petr Dobrovolný
  • 1
  • 2
 • Ladislava Řezníčková
  • 1
  • 2
 • Oldřich Kotyza
  • 4
 • Silvie Suchánková
  • 3
 • Hubert Valášek
  • 1
  • 5
 1. 1.Institute of GeographyMasaryk UniversityBrnoCzech Republic
 2. 2.Global Change Research CentreCzech Academy of SciencesBrnoCzech Republic
 3. 3.Department of Vegetation Ecology, Institute of BotanyCzech Academy of SciencesBrnoCzech Republic
 4. 4.Regional Museum412 31 LitoměřiceCzech Republic
 5. 5.Moravian Land ArchivesBrnoCzech Republic

Personalised recommendations