Skip to main content
Log in

Retting pits for textile fibre plants at Danish prehistoric sites dated between 800 b.c. and a.d. 1050

 • Original Article
 • Published:
Vegetation History and Archaeobotany Aims and scope Submit manuscript

Abstract

During the last decade, a new type of structure has been found at several archaeological sites in Denmark. These structures can be interpreted as having been used for retting the stems of textile plants such as Linum usitatissimum L. (flax), Cannabis sativa L. (hemp) and Urtica dioica L. (nettle). In order to obtain fine threads for textile production, these plants need to pass through several biological and technical processes. The first process is the retting of the plant stems to dissolve the pectin which fixes the fibres to the stalk. This can either be done by water retting, where the plant stems are soaked in lakes, rivers or waterlogged pits, or by field retting, where the stems are laid out in a field in order to absorb dew. The first method is shorter in time and the process is easier to control. In this article, details of archaeological structures are presented from eight sites in southern Scandinavia that can be interpreted as textile plant retting pits. The constructions of the pits are described, as well as the archaeological contexts and the relevant associated archaeobotanical records. Some of the presented sites, of which the oldest are dated to the late Bronze Age and early pre-Roman Iron Age (800–250 b.c.) and the youngest to the Viking Age (a.d. 750–1050), indicate a large-scale production of flax that had been underestimated up to now.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5

Similar content being viewed by others

References

 • Bech B (2007) OBM 8416, Frydenlund, Arkæologisk Udgravning af brønde fra yngre bronzealder og førromesk jernalder. Arkæologisk Rapport nr 83, 2007. Odense Bys Museer

 • Bender Jørgensen L (1986) Forhistoriske tekstiler i Skandinavien. Prehistoric Scandinavian textiles. Nordiske Fortidsminder. Serie B, vol 9. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

  Google Scholar 

 • Bjørn I (1974) Oldtidsdragt - Nutidstøj: Spinde-farve-væve-sy. Rhodos, Humlebæk

  Google Scholar 

 • Bostock J, Riley H (translators) (1855) Pliny the Elder. The natural history. Taylor and Francis, London

 • Brøndegård VJ (1979) Folk og Flora. Dansk Etnobotanik. Rosenkilde og Bagger, Tønder

  Google Scholar 

 • David R (1996) The Pyramid builders of Ancient Egypt: a modern investigation of Pharoes workforce. Routledge, London

  Google Scholar 

 • Dewilde B (1987) Flax in Flanders throughout the centuries. History technical evolution, folklore. Lannoo, Tielt

  Google Scholar 

 • Ejstrud B, Andresen S, Appel A, Gjerlevsen S, Thomsen B (2011) From flax to linen. Experiments with flax at Ribe Viking Centre. University of Southern Denmark, Esbjerg

  Google Scholar 

 • Frei K, Skals I, Gleba M, Lyngstrøm H (2009) The Huldremose Iron Age textiles, Denmark: an attempt to define their provenance applying the strontium isotope system. J Arch Sci 36:1,965–1971

  Article  Google Scholar 

 • Gleba M, Mannering U (2010) A thread to the past: the Huldremose woman revisited. Archaeol Textile Newslett 50:32–37

  Google Scholar 

 • Gotfredsen A, Henriksen M, Kveiborg J, Therkelsen K (2009) Fjordfiskere, strandjægere, håndværkere og handelsmænd i jernalderens Seden. Fynske Minder 2009:77–109

  Google Scholar 

 • Haarnagel W (1979) Die Grabung Feddersen Wierde: Methode, Hausbau, Siedlungs- und Wirtschaftsformen sowie Sozialstruktur. Steiner, Wiesbaden

  Google Scholar 

 • Hald M (1950) Olddanske Tekstiler. Nordisk Forlag, København

  Google Scholar 

 • Hansen A (2000) Rapport of SØL 1310 Kragehavegård. Kroppedal Museum, Albertslund

  Google Scholar 

 • Hansen A (2001) Rapport of SØL 1020 Hvissinge Vest. Kroppedal Museum, Albertslund

  Google Scholar 

 • Hansen K, Høier H (2000) Næs – en vikingetidsbebyggelse med hørproduktion. KUML 2000:59–89

  Google Scholar 

 • Harild J, Henriksen P (2006) Frydenlund and Toruplund. Nye hør fund fra Fyn. (NNU Rapport 4). The National Museum, Copenhagen

  Google Scholar 

 • Harild J, Pedersen L (2001) Makrofossil- og pollenanalyser af materiale fra tre brønde ved Hvissinge Vest, Glostrup. (NNU Rapport 18). The National Museum, Copenhagen

 • Henriksen M (1997) Vikingerne ved Helnæsbugten. Fynske Minder 1997:25–58

  Google Scholar 

 • Henriksen P (2003) Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Bjerre Plads 7, en hustomt fra yngre bronzealder i Thy. (NNU Rapport 6). The National Museum, Copenhagen

 • Henriksen P, Harild J (2005) Hør-industrien på Fyn i yngre jernalder. (NNU Rapport 13). The National Museum, Copenhagen

 • Højrup O (1974) Landbokvinden. Rok og kærne. Grovbrød og Vadmel. Nationalmuseet 1974:200–221

  Google Scholar 

 • Karg S (2003) Seltsame Gruben in einem Feuchtgebiet in Jütland, Dänemark. NAU (Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie) 10:43–46

  Google Scholar 

 • Køie M (1943) Tøj fra yngre bronzealder fremstillet af nælde (Urtica dioica L.). Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Det Kongelige Nordiske Oldskriftsselskab, København, pp 99–102

  Google Scholar 

 • Körber-Grohne U (1967) Geobotanische Untersuchungen auf der Feddersen Wierde. Steiner, Wiesbaden

  Google Scholar 

 • Lunden J (1941) Hør – Kvindens spindestof. In: Gruelund G (ed) Vore Klæder – spinde og vævestoffer. Gyldendal, København, pp 43–53

  Google Scholar 

 • Maier U, Schlichtherle H (2011) Flax cultivation and textile production in Neolithic wetland settlements on Lake Constance and in Upper Swabia (south-west Germany). Veget Hist Archaeobot. doi:10.1007/s00334-011-0300-8

 • Mannering U (1995a) Der Fadeninhalt der Silberamulettdose H1/84, 1949–2. In: Hansen U (ed) Himlingøje – Seeland – Europa. Nordiske Fortidsminder Serie B, vol 13. Det Kongelige Nordiske Oldskriftsselskab, København, pp 168–169

  Google Scholar 

 • Mannering U (1995b) Oldtidens brændenældeklæde. Forsøg med fremstilling af brændenældegarn. Naturens Verden 1995:161–168

  Google Scholar 

 • Mannering U (2009) Huldremosekvinden og hendes dragt i Nationalmuseet. Dragtjournalen 3, nr 5:49–51

  Google Scholar 

 • Ohlsen M (in press) TAK 1020, TAK 1061, Hvissinge Vest, 02.02.04, sb. 9. Sjællands Jernalder

 • Østergård E (2009) Glimt fra hørrens 1000-årige historie - set ud fra arkæologiske og recente fund. Dragtjournalen 3, nr 4:3–18

  Google Scholar 

 • Robinson D (1995) Arkæobotanisk analyse af bronzealder gårdsanlæg og marksystemer ved Bjerre Enge, Hanstholm, Thy. (NNU Rapport 15). The National Museum, Copenhagen

 • Robinson D, Harild J, Pedersen L (2001) Arkæobotaniske analyser af materiale fra to brønde ved Kragehavegård, Høje Taastrup. (NNU Rapport 10). The National Museum, Copenhagen

 • Runge M, Henriksen P (2007) Danmarks ældste hørindustri. Fynske Minder 2007:145–165

  Google Scholar 

 • Therkelsen K (2003) Rapport for OBM 5740 Helstedgård Sydvest, Seden Sogn, Åsum Herred, Fyns amt. Odense City Museum, Odense

  Google Scholar 

 • Therkelsen K, Henriksen M (2009) OBM 9882 Helsted Sydøst/Seden Syd, Seden Sogn – Arkæologisk udgravning af værkstedsplads fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. (Arkæologisk Rapport nr. 264) Odense City Museum, Odense

 • Therkelsen K, Krogh M (2002) Rapport of OBM 6845 Bjerggården, Seden Sogn, Åsum Herred. Odense City Museum, Odense

 • Thrane H (1984) Lusehøj ved Voldtofte – en sydvestfynsk storhøj fra yngre bronzealder. (Fynske Studier 13) Odense City Museum, Odense

 • Trier J (1996) Fiberundersøgelser af tekstilerne. Slusegårdgravpladse IV – keramikken, tekstilerne, skeletterne, de brændte knogler, tænderne. (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 14). Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, pp 141–149

 • Viklund K (2011) Flax in Sweden: the archaeobotanical, archaeological and historical evidence. Veget Hist Archaeobot. doi:10.1007/s00334-011-0325-z

Download references

Acknowledgments

Thanks to Mogen Bo Henriksen, Mads Runge, Karen Green Therkelsen and Anne B. Hansen for giving us access to unpublished material from their excavations. We are also very grateful to the colleagues at Varde City Museum, Tine Lorange and Claus K. Jensen, for constructive feedback. This article is an outcome of the second workshop of the international FLAX network project in 2010, financed by the Danish Research Council (Grant number 273-09-0194).

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Stina Troldtoft Andresen.

Additional information

Communicated by F. Bittmann.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Andresen, S.T., Karg, S. Retting pits for textile fibre plants at Danish prehistoric sites dated between 800 b.c. and a.d. 1050. Veget Hist Archaeobot 20, 517–526 (2011). https://doi.org/10.1007/s00334-011-0324-0

Download citation

 • Received:

 • Accepted:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s00334-011-0324-0

Keywords

Navigation