Skip to main content
Log in

In memoriam prof. dr. Berend Oeseburg (1939-2000)

  • in memoriam
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Vlak voor de jaarwisseling is Berend Oeseburg onverwacht overleden. Hij was een opmerkelijke figuur in medisch onderwijskundig Nederland, zowel binnen de faculteiten van Nijmegen (waar hij werkte) en Groningen (waar hij had gewerkt), als binnen de NVMO waar hij lid was van het Algemeen Bestuur.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

van Rossum, H. In memoriam prof. dr. Berend Oeseburg (1939-2000). TMEO 20, 90 (2001). https://doi.org/10.1007/BF03342672

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03342672

Navigation