Omgaan met een scheiding

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Authors

Additional information

Drs. J.-P. van de Ven is psycholoog en zelfstandig gevestigd relatietherapeut in Amsterdam. Daarnaast is hij als systeemtherapeut verbonden aan Arkin, Amsterdam, en coacht hij bedrijven middels consulten en workshops

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van de Ven, J. Omgaan met een scheiding. Psycho Praktijk 1, 22–24 (2009). https://doi.org/10.1007/BF03337917

Download citation