Skip to main content

1453 Ekkelenkamp:‘Klink Gooit Een Half Miljard Weg Met Griepvaccins’

Samenvatting

Minister Klink van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de verspilling van een kwart tot een half miljard euro belastinggeld. Dat stelt arts en microbioloog Miquel Ekkelenkamp in zijn opiniestuk in het NRC Handelsblad. Er is volgens Ekkelenkamp echter wel een andere optie. ‘De minister is een ervaren onderhandelaar. Waarschijnlijk kan hij de order voor de onnodige 24 tot 29 miljoen vaccins stopzetten.’

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

 ,  . 1453 Ekkelenkamp:‘Klink Gooit Een Half Miljard Weg Met Griepvaccins’. ZOFI 8, 34 (2009). https://doi.org/10.1007/BF03099122

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03099122