Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 8, pp 127–127 | Cite as

1144 Kwaliteitsnormen Voor Medische Screening

Diversen
  • 5 Downloads

Samenvatting

Het aanbod van producten en diensten op het gebied van screening moet aan minimale kwaliteitseisen voldoen, vindt het kabinet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations