Skip to main content

885 Zorgverzekeraars Schenden Vertrouwen: Bogin Zegt Transitieakkoord OP

Samenvatting

De Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin) zegt per direct het Transitieakkoord farmaceutische zorg op. Het Transitieakkoord is op 17 september 2007 gesloten door Bogin, apothekersorganisatie KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven Nefarma en het ministerie van VWS en zou gelden tot en met 31 december 2009.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to    .

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

 ,  . 885 Zorgverzekeraars Schenden Vertrouwen: Bogin Zegt Transitieakkoord OP. ZOFI 7, 62–63 (2008). https://doi.org/10.1007/BF03097121

Download citation